Home / افغانستان / افغانستان اوردگاه کشورهای اسلامی!

افغانستان اوردگاه کشورهای اسلامی!

نویسنده – حسن بایگان

درگیری فیزیکی میان طالبان در حکومت نشسته، به زخمی شدن آنها انجامید.

مشکل گروه بندی های درونی طالبان که وابسته به کشورهای مختلف و عقاید مختلف هستند میان آنها حل نخواهد شد بلکه باید سایر کشورها با هم کنار بیایند، عربستان با ترکیه مشکل رهبری مسلمانان سنی را دارند

ترکیه با قطر نزدیک است و‌ این دو‌ با عربستان و امارات مشکل دارند.

 پاکستان بیشترین نفوذ را در طالبان دارد، ولی در این شرایط پول قدرت بیشتری دارد ‌‌و میتواند تعیین کننده باشد و قدرت جناح ها را تغییر بدهد و در این مرحله پول هم در اختیار عربستان، قطر و امارات است.

ایران همسایه، هم تاریخ، هم فرهنگ و همزبان با افغانستان است و از نفوذ کشورهای غیر همسایه افغانستان نگران می باشد، اما در میان بعضی مردمان افغانستان نفوذ دارد و در میان بعضی مورد مخالفت جدی است.

یکی از مشکلات اصلی افغانستان مذاهب مختلف است که باعث میگردد آنها به کشورهای مختلف گرایش پیدا کنند. مشکل دیگر ضعف شدید مالی است که باعث میگردد رهبران این کشور را بتوانند بخرند، نتیجه: وضعیت سیاسی افغانستان پیچیده است.

اگر تا همین ماه گذشته مشکل افغانستان ناامنی و انفجارات و غیره بود، اکنون ظاهرا از این مسایل خبری نیست.

کشورهایی که پشت این اعمال بودند اکنون در حال چانه زنی برای تقسیم قدرت در افغانستان میان خود هستند

کشورهای مسلمان مانند پاکستان، ایران، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و در کنار آنها کشورهای غیر مذهبی مخصوصا غیر اسلامی مانند چین، روسیه، تاجیکستان، هند و از طرف دیگر کشورهای غربی نیز با وجود خروج از افغانستان، نمی خواهند این کشور و منطقه را رها بکنند، پس موضوع افغانستان آنچنان ساده نیست.

اما شاید پس از جلسه چند روز آینده اتحادیه شانگهای و پذیرش ایران و همچنین تغییر در مناسبات ایران با عربستان و چند مورد حساس دیگر که در همین آینده نزدیک به نتیجه خواهد رسید تکلیف افغانستان را هم این دسته کشورها روشن بکنند.

تجزیه افغانستان

خواست تجزیه افغانستان در میان بعضی مردمان این کشور وجود دارد از جمله بسیاری از هزاره ها که زیر ستم و‌ کشتار مستقیم طالبان بوده اند، هنوز آتش کینه آنان شعله ور است و تجزیه را بر زیر پرچم طالبان و شریعت طالبانی رفتن، ترجیح می‌دهند.

این خواست را آنها از یکی دوسال پیش کاملا علنی مطرح کرده اند، اما برای اینکار باید سازماندهی داشته باشند که ظاهرا تنها سازمان متشکل قدرتمند هزاره زیر نفوذ ایران است.

ایران نیز از این برگ برای تعدیل حکومت شریعتی طالبانی سنی استفاده میکند.

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آ‌زاده‌گان؛ ملا حاجی لالا را کشتیم و طالبان مسجدی را مورد حمله راکتی خود قرار دادند!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان میگوید که حای لالا را همراه با ۱۳ تن از افرادش …