Home / اجتماعی / گرد همایی دختران در بلخ

گرد همایی دختران در بلخ

گردهمایی حدود ده دختر خانم در محوصه عکس مسعود در شرق روضه شهر مزار شریف

گرچند تعداد زنان و دخترانی که در این گرد همایی شرکت کنند بیشتر از سه صد تن میرسد اما بقیه دخترخانم های کهبه محل ناوقت رسیدند جنگجویان طالبان آنها را راه ندادند. خانم ها و مرد های که قصد اشتراک داشتند را نیز توقیف داده اند تا به محل تجمع نروند و از شرکت شان جلوگیری صورت گرفته است.

افراد طالبان با دوربین های اسلحه شان اطراف روضه مبارک را با دقت زیر نظر دارند تا کسی آنها را فلمبرداری نکنند و در این پیوند چندین تن را دستگیر و لت و کوب نمودند و حتا در دو مورد گوشی های موبایل جوانان را که از صحنه تصویربرداری می‌کردند شکستاندند.

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …