Daily Archives: سپتامبر 9, 2021

گرد همایی دختران در بلخ

گردهمایی حدود ده دختر خانم در محوصه عکس مسعود در شرق روضه شهر مزار شریف گرچند تعداد زنان و دخترانی که در این گرد همایی شرکت کنند بیشتر از سه صد تن میرسد اما بقیه دخترخانم های کهبه محل ناوقت رسیدند جنگجویان طالبان آنها را راه ندادند. خانم ها و …

Read More »

اکمال طالبان توسط ارتش پاکستان برای سرکوب جبهه مقاومت!

نشست و تخلیه نمودن ارتش پاکستان در فرودگاه کابل، بخاطر سرکوب مبارزین جبهه پنجشیر تصویری که از نشست هواپیمایی نفر بری نظامی ارتش پاکستان در فرودگاه کابل بدست ما رسیده است نشان میدهد که کستان عملا در سرکوب مبارزین جبهه مقاومت سهم گرفته و حمایت مالی و نظامی و نیروی …

Read More »

سوی استفاده از دختران مدارس دینی توسط طالبان!

طالبان دختران دانش آموز و آموزگاران مدارس دینی را در ولایت کندز وادارساختند تا طی راه پیمایی در جاده‌ها از امارات اسلامی حمایت کنند . چندین خانواده دختران دانش اموزان مدارس دینی با گذاشتن پیامی به خبرگزاری پیشگو مدعی شدند که ، این دختران و آموزگاران مدارس دینی در ولایت …

Read More »