Home / اجتماعی / تظاهرات مردم افغانستان بر ضد پاکستان و طالبان!

تظاهرات مردم افغانستان بر ضد پاکستان و طالبان!

به تعقیب تظاهرات زنان که شب گذشته بر علیه حملات هوایی و زمینی قوای نظامی پاکستان به حمایت از جنگجویان طالبان بالای پنجشیر صورت گرفت، زنان شهر آریایی شهر کابل شب گذشته دست به تظاهرات زده و شعار های مرده باد پاکستان مرگ به طالبان و زنده باد جبهه مقاومت سر دادند .

این تظاهرات زنان شب گذشته در مقابل چشمان سربازان و جنگجویان طالبان صورت گرفت اما بعدا فراخوان عمومی به حمایت از جبهه مقاومت اعلام شد که امروز نه تنها در کابل بلکه در ولایت های پروان، غور و بلخ نیز تظاهرات آغاز گردیده است.

شهروندان کابل که تعداد شان به هزاران تن میرسد نه تنها زنان بلکه مردان زیادی دیگری نیز به جمع این زنان پیوستند و شعار های اینها مرده باد پاکستان، ما حکومت نوکر نمیخواهیم ، زنده باد جبهه مقاومت .

ما در کنار مردم پنجشیر ب جبهه مقاومت هستیم شهار های سر داده اند.

در حال حاضر این تطاهرات از مناطق کارته نو و کارته پروان و خیر خانه آغاز گردیده و هر لحظه تعداد اینها در حال افزایش است .

تظاهرات زنان شب گذشته زمانی صورت گرفت که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در پیوند به حملات هوایی و شرکت کماندو های پاکستانی بالای پنجشیر از همه مردم افغانستان خواست تا دست به قیام ملی علیه فروخته شده ها و نوکران پاکستانی بزنند که در اخیر روز زنان شهرک آریای شهر کابل پیش قدم شده و دست به فریاد های زنده باد جبهه مقاومت و مردگ به پاکستان سر دادند .

به تعقیب زنان شهرک آریایی کابل شهروندان شهر مزار شریف نیز دست به راه پیمایی های در شهر مزار شریف زدند که تعداد شان به چندین هزار تن میرسید .

تا کنون گروه ترویستی طالبان در پیوند شرکت پاکستانی ها در کنار آنان علیه مردم پنجشیر چیزی نگفته اند .

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …