Home / اجتماعی / امشب زنان کابل زنجیر استبداد شکستند!

امشب زنان کابل زنجیر استبداد شکستند!

بعد از اینکه احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت پنجشیر از تمامی شهروندان کشور خواست تا بخاطر مداخلات روشن پاکستان قیام ملی براه اندازند، امشب زنان کابل به جاده ها برامده و شعار های مرگ به پاکستان سر دادند.

شعار های مرگ بر پاکستان نه تنها در کابل بلکه در بسیاری از ولایت های چون بلخ، غزنی، دایکندی، پروان و کاپیسا نیز توسط مردم فریاد زده شد.

احمد مسعود در این نوار صوتی خود گفته است که ما به خواست علمایی کشور لبیک گفتیم ولی گروه خودخواه و تروریست طالبان برعکس بالای ولایت پنجشیر حملات شان را شدت بخشیدند، نه تنها این، حتی توسط جنگنده های ارتش کشور پاکستان نیز مواضع مقاومتگران ما بمبارد گردید .

گروه طالبان به رسانه های داخلی کشور هشدار داده است که هیچ رسانه ی حق نشر پیام های احمد مسعود را ندارد، و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …