Home / افغانستان / مقام ولایت پنجشیر دوباره به تصرف نیروهای مقاومت در آمد

مقام ولایت پنجشیر دوباره به تصرف نیروهای مقاومت در آمد

گزارشات میرسان که دیروز نیروهای طالبان با حمایت قوای هوایی پاکستان و کماندو های آن کشور تونستند تا بازارک مرکز ولایت پنجشیر پیشروی داشته باشند .

به گفته منابع رسمی از جبهه مقاومت پنجشیر، نیروهای دفاعی جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود و فرماندهی جنرال گل حیدر، نه تنها امروز تعمیر مقام ولایت پنجشیر را تحت کنترل خویش در آورده اند بلکه، یک فروند چرخبال قوای هوایی پاکستانی را که به هدف بمبارد نیروهای مقاومت به حمایت از طالبان وارد پنجشیر شده بود، را نیز زریعه راکت زمین به هوا مجبور به نشست اضطراری در پنجشیرنمودند .

جزیات بیشتر بعدا…

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …