Home / افغانستان / فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت در پنجشیر جان باخت!

فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت در پنجشیر جان باخت!

گزارشات تازه میرسان که فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت در نتیجه یک نبرد رویاروی با طالبان در مرکز ولایت پنجشیر به شهادت رسیده است .

آقای دشتی بر علاوه که سخنگوی جبهه مقاومت بود، رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز بوده است و از یاران و همسنگران قهرمان ملی به شمار میرفت.

همچنان برعلاوه آقای دشتی جنرال ودود یکی از یاران قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود نیز در نتیجه یک نبرد رویاروی با طالبان در منطقه دشتک ولسوالی رخه ولایت پنجشیر نیز به شهادت رسیده است.

امروز پنجشیر شاهد شدید ترین نبرد ها بود که گفته میشود بیشتر از یک هزار طالب نیز در این درگیری ها کشته شده اند .

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …