Home / اجتماعی / زنان معترض در بلخ؛ شهر تک جنسی بوی تعفن میدهند!

زنان معترض در بلخ؛ شهر تک جنسی بوی تعفن میدهند!

اعتراض زنان در شهر مزار شریف زیر شعار های شهر تک جنسی بوی تعفن میدهد

تعدادی از زنان و فعالین جامعه مدنی و فعالین حقوق زن، بخاطر سهم گرفتن در کابینه طالبانی و داشتن حق کار و حق تحصیل در شهر مزار شریف دست به اعتراض زدند .

این زنان که تعداد شان به ۶۰ نفر میرسید به دروازه مقام ولایت رفته با شعار های شهر تک جنسی بوی تعفن میدهد در به اعتراض زدند.

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …