Home / اجتماعی / زخمی شدن زنان معترض در کابل توسط طالبان!

زخمی شدن زنان معترض در کابل توسط طالبان!

تعدادی ۵۰ تن از مدافعین حقوق زن با راه ندازی تظاهرات در شهر کابل خواهان سهم گرفتن در کابینه جدید طالبان که قرار است تشکیل شود شدند.

این زنان میگویند: طالبان گرچند در بیشتر از ۲۰ روز نتوانستنذد کابینه خود را شکل بدهند ولی قرار است امروز کابینه خود را بدون حضور هیچ زنی تشکیل دهند.

این زنان میگویند که ما زنان دوشادوش مردان حق کار و تحصیل را داریم و از طالبان میخواهیم که برای زنان حق مساوی کار با مردان را بدهند .

اما تعدادی از این زنان در جریان اعتراض شان توسط تفنگداران طالب مورد لت و کوب قرار گرفته زخمی شدند

تصاویری که به خبرگزاری پیشگو رسیده است نشان میدهد که بانو شمیلا توانا یکی ازفعالین مدنی و مداقع حقوق زن است سربازان طالب وی را با تفنگ مورد لت و کوب قرار داده و زخمی ساخته است.

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …