Home / افغانستان / طالب یا داعش؟ قاتلین دیروز و حامیان امروز

طالب یا داعش؟ قاتلین دیروز و حامیان امروز

نوشته «جاوید احمد کارگر»

در نتیجه انفجار در عقب درب فرودگاه کابل ۷۳ تن شهد و دست کم ۱۶۷ تن دیگر که تا اکنون این رقم دقیق هم نیست ممکن افزایش یابد زخم برداشتند .

گرچند مسولیت این رویداد را داعش به عهده گرفته است اما، مسوول این همه جز طالبان گروه دیگری بوده‌ نمیتواند.

جنگجویان گروه طالبان در گذشته بارها حکومت افغانستان را خصوصا امنیت ملی کشور را حامی و تمویل کننده پروژه داعش در افغانستان میدانستند، در خبرنامه های متعدد اعلام نموده بودند که گروه استخباراتی افغانستان « امنیت ملی » در همکاری با استخبارات امریکا پروژه ی داعش را در افغانستان به پیش میبرد …

اگر آن بیانیه های طالبان حقیقت بوده و امنیت ملی پیشین کشور پروژه داعش در افغانستان بود، اکنون نه امنیت ملی وجود دارد و نه داعشی وجود داشته باشد .

تا جایگه یکی از کلیپ های نشر شده دو روز قبل توسط اعضای طالبان نشان داده است که جنگجویان گروه طالبان بعد از تصرف کابل و ادارات امنیت ملی کشور، وارد یک تعمیری شده است که از آنجا فلم های زیادی بدست آوردند، نشان دهنده آن است که خود امنیت ملی مسول انفجار چندین محل به شمول حمله انتحاری بر خبرنگاران در شش درک کابل، بوده و بعدا با استفاده از سایت عماق که یک سایت گروه تروریستی داعشی می‌باشد و به زبان عربی خبرنامه ها و کارنامه های داعش را در جهان نشر می‌کند، از طریق آن مسولیت همه را بر دوش داعش شاخه خراسان میگذاشت که اصلا داعش واقعی وجود نداشته است.

همچنان در آن کلیپ ویدیو طالبان گفته بودند که برای تفرقه افگنی میان مردم افغانستان خصوصا مذاهب شیعه و سنی، چندین حمله انتحاری توسط همین امنیت ملی در غرب کابل طرح ریزی و انجام گردیده است و مسولیت آن بدوش داعش شاخه خراسان واگذار و اعلام گردیده است.

اکنون، طالبان باید پاسخ بدهند که حمله دیروز در عقب درب ورودی ای بی گیت توسط آنان انجام شده است زیرا به گقته خود طالبان وقتی داعشی وجود نداشته اشد و طالبان خود صدها حمله را انجام داده باشند پس گروه دیگری جز خود اینها حامل انفجار و انتحار‌در‌کشور‌بوده نمیتوانند .

اگر‌طالبان مسولیت این انفجار ها را بدوش نگیرند، پس همه آن خبرنامه های طالبان که امنیت ملی را مسول داعش شاخه خراسان در افغانستان عنوان نموده بودند همه دروغ بوده است و طالبان باید اعلام نمایند که همه خبرنامه های آنان در‌پیوند به طراح های حملات که امنیت ملی را میدانستند یا دروغ و یا اشتباه بوده .

از سوی دیگر طالبان باید برای مردم افغانستان ثابت کنند که داعش در افغانستان وجود دارد و این را بگویند که در چند ولسوالی و ولایت داعش فعالیت دارد ؟
اگر داعشی در افغانستان وجود فیزیکی ندارند پس طالبان خود داعش اند و خود طالب .

در حملاتی که افراد ملکی تلف می‌شوند از نام داعش شاخه خراسان مسولیت میگیرند و در حملاتی که نیروهای امنیتی افغانستان تلف میگردید بنام طالب از آدرس ذبیع الله مجاهد مسولیت گرفته می‌شد .

بنا یا طالبان همان داعش خراسان هستند ‌‌و با استقاده از همان روشی که خود طالبان اعلام کرده بودند که گویا امنیت ملی مسول داعش در کشور اند و برای اهدام‌ مشخصی از نام داعش بر علیه افراد ملکی استقاده می‌کند اکنون خود طالب برای کنار زدن مردم از دروازه های فرودگاه کابل از نام داعش خراسان استفاده را آغاز نمودهاست
‌‌و این نخستین اقدام طالب از آدرس داعش خواهد بود بر ادامه کشتار مردم ملکی در افغانستان و‌بعد از این شاهد انفجار های دیگری نیز در نقاط مختلف کشور خواهیم بود .

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …