Home / افغانستان / دروغ آشکار جنگجویان گروه طالبان برای مردم افغانستان

دروغ آشکار جنگجویان گروه طالبان برای مردم افغانستان

یک تیمی از جنگجویان طالبان دقایق قبل محمد لطیف دگروال متقاعد را بجرم نظامی بودن از منزلش واقعه دار الامان با خود بردند

همچنان این جنگجویان پشت خانه صدیق الله توحیدی معاون کمیته مصونیت خبرنگاران به جستجوی وی رفته و حتی عقب دروازه منزل خواهرش رفتند تا وی را بازداشت نمایند .

در همین حال یک باشنده دیگر کابل گفته است که جنگجویان طالبان نظامیان قبلی را از منازل شان بازداشت کرده و به حوزه میبرند .
در همین حال ذبیع الله مجاهد سخنگوی این گروه که در حال حاضر حاکمیت پایتخت را تحت کنترل دارند چندین بار به رسانه ها گفته است که عفو عمومی اعلام شده و هیچ کسی نمیتواند به مامورین ملکی و نظامی قبلی آسیب برساند و به نام های مختلف آنان را مورد ازیت قرار بدهند بلکه ما نیاز داریم تا در کنار ما کار بکنند .

اما دیده میشود که همه این حرف های طالبان دروغ بیش نبوده تنها جنبه تبلیغاتی دارد .

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …