Home / افغانستان / نمایشگاه عکس اشک جنگ و لبخند صلح در مزار شریف دایر گردید!

نمایشگاه عکس اشک جنگ و لبخند صلح در مزار شریف دایر گردید!

نمایشگاه یک روزه عکس تحت نام اشک‌جنگ؛ لبخند صلح

نمایشگاه عکس تحت نام اشک‌جنگ ؛ لبخند صلح از سوی وزارت دولت در امور صلح در شهر مزارشريف برگزارشد

این نمایشگاه که از سوی وزارت دولت در امور صلح برگزار شده بود، ۴۰ قطع عکس را که روایت‌گر جنگ و مزایای صلح است به نمایش گذاشته شد.
ضیا دانش رئیس آگاهی عامه وزارت دولت در امور صلح : هدف از برگزاری این نمایشگاه به تصویر کشیدن معایب جنگ و مزایای صلح در چند دهه ای اخیر گفته است.

عبدالحمید مرادی رئیس زون شمال وزارت دولت در امور صلح میگوید که هدف دیگری برگزاری این نمایشگاه بسیج سازی مردم به خاطری نه گفتم به جنگ و خشونت های اخیر و سهیم ساختن نظریات مردم است

آرزو آریا یکی‌ از اشتراک کننده گان؛ برگزاری این برنامه آرزو های خفته مردم را بیدار می کند
این سومین نمایشگاه است که از طرف وزارت دولت درامور صلح برگزار می شود پیش از این نمایشگاه های دیگری این وزارت در کابل و ولایات غربی برگزار شده بود.

گزارش – صادق رضائی – مزارشریف

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …