Home / افغانستان / ناکامی حکومت افغانستان در پروسه مذاکرات صلح و جنگ افغانستان!

ناکامی حکومت افغانستان در پروسه مذاکرات صلح و جنگ افغانستان!

رئیس وفاق ملی و بنیاد شهید احمدشاه مسعود از کندی و بی سرنوشتی پروسه صلح انتقاد کرده و می‌گوید،که رهبران حکومت افغانستان هم در پروسه صلح و هم در میدان جنگ ناکام بوده و با تداوم خشونت می‌خواهند قدرت خود را حفظ نمایند.

 به گزارش خبرگزاری پیشگو؛ احمد ولی مسعود، رئیس حزب وفاق ملی ورییس بنیاد احمدشاه مسعود امروز( دوشنبه، ۴ اسد سال ۱۴۰۰ خورشیدی) در نشست خبری گفت،که رهبران حکومت هیچ برنامه‌ای مشخص برای پیش برد جنگ و مذاکرات صلح ندارند و با تداوم خشونت‌ها می‌خواهند در کرسی قدرت باقی بمانند.

 آقای مسعود قدرت طلبی و جنگ به نام دمواکرسی و دین را از مشترکات میان گروه طالبان و حکومت کنونی دانسته و گفت،که تنها راه حل بحران افغانستان به وجود آمدن نظامی سیاسی جدید و حکومت موقت است. 
او رهبران حکومت را متهم به گروگان گیری و انحصار طلبی در پروسه صلح کرده و افزود، تداوم حکومت کنونی به نفع مردم نیست؛ زیرا رهبران آن به فکر تداوم قدرت سیاسی شان هستند. 

رئیس بنیاد احمدشاه مسعود در مورد مقاومت مردمی در برابر گروه طالبان گفت،که حکومت هنوز به مقاومت مردم شک دارد و به بهانه‌ای تنظیم نیروی مقاومت در چارچوب نهاد‌های امنیتی به آنان تجهیزات و سلاح نمی‌دهد. او تاکید کرد که حکومت باید دفاع ملی مردم را در برابر گروه طالبان به رسمیت بشناسد و در اختیار نیروی مردمی، تجهیزات و سلاح قرار دهد.

 آقای مسعود سقوط ولسوالی‌ها را به دست گروه طالبان پرسش برانگیز دانسته و گفت، حکومت با مردم صادق نیست و رهبران حکومت در مورد سقوط ولسوالی‌ها از تخلیه، کمربند امنیتی و عقب نشینی تاکتیکی سخن می‌گوید که خود نشان دهنده عدم صداقت و بی کفایتی رهبران حکومتی است. 
به باور آقای مسعود در وضعیت پیش آمده سیاسی کنونی و شدت جنگ، امریکا نقش اساسی دارد و در اوج خشونت‌ها، بدون به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح افغانستان را ترک کرده است. او تاکید کرد که با برنامه امریکا زیر نام پروسه صلح، گروه طالبان مشروعیت سیاسی در سطح جهان پیدا کرده و از لحاظ نظامی تقویت شده اند. 

این سخنان آقای مسعود در مود ناکامی حکومت در پروسه صلح و خروح نظامیان خارجی درحالی است،که در درون حکومت نیز در پیوند به خروج نیروهای خارجی چند دسته گی وجود دارد.رئیس جمهور غنی چندی پیش در سفر ولایتی خود گفت،که امریکا به خواست او افغانستان را ترک کرده؛اما سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری به تازه گی خروج نظامیان امریکایی را غیر مسوولانه و شتابزده خوانده است.

گزارش – سیداحمد راشد کاشفی

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …