Home / افغانستان / ۵ تن از منسوبین امنیتی توسط طالبان تیرباران شدند!

۵ تن از منسوبین امنیتی توسط طالبان تیرباران شدند!

باشندگان شکردره گفته اند که شب شنبه چهارم عید چهار تن از نیروهای امنیتی که بعد از سپری کردن رخصتی های عید میخواستند به طرف کابل بیایند از سوی جنگجویان طالب از موتر پاین آورده شده و تیرباران شدند.

پولیس کابل نیز تایید میکند که اجساد چهارتن در ولسوالی گلدره که از سوی افراد تا معلومی تیر باران شده است دریافت شده و تحقیقات پولیس در این مورد آغاز گردیده است .

شاهراه کابل پروان در این اواخر دست ناخوش تروریستان بوده که هراز گاهی تروریستان طالب موتر های نیروهای امنیتی را در این شاهراه نشانه میگیرند.

از سوی دیگر زبیع الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان کشته شدن این چهار تن را رد نمیکند اما گفته است بعد از اینکه معلومات دریافت نموده با رسانه ها شریک میگردد .

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …