Home / افغانستان / جوانی‌که سربازانِ گیر مانده را پس از سقوطِ ولسوالی تگاب نجات داد!

جوانی‌که سربازانِ گیر مانده را پس از سقوطِ ولسوالی تگاب نجات داد!

روایت تلخ از یک شهروند با احساس ولایت کاپیسا!

بر اساس گزارش خبرگزاریپیشگو؛ خالد احمد کوهستانی یکی از جوانان ولایت کاپیسا است، وی اطلاع پیدا می‌کند که پس از سقوطِ ولسوالی تگابِ ولایت کاپیسا به دست جنگ‌جویانِ گروه طالبان، شماری از سربازان نیروهای امنیتی از چنگِ این گروه فرار کرده و به کوه‌ها و دره‌های ولسوالی تگاب سرازیر شده اند.

کوهستانی پس از جمع‌آوری جوانان برای نجات سربازان، راهی این دره‌های پُر از خوف و خطر می‌شود.
وی نقل می‌کند، زمانی‌که از سقوط ولسوالی تگاب و گیر افتادن شماری از سربازان در دره‌های خشک و سوزانِ تگاب اطلاع یافت، از کابل به سمت این ولسوالی حرکت نمود،

از سقوط تگاب خبر شده بودیم، اما وقتی خبر شدم که سربازان پس از سقوط تگاب از گیر افتادن در چنگ طالبان فراری شده اند، خواستم حد اقل به این سربازانی‌که همیشه مدافع مردم بودند کمک کنیم، روز پنج‌شنبه بود که از کابل به طرف نجراب حرکت کردم و با مردمی که راه را بلد بودند تماس گرفتم و تعدادی را با خود از قریه‌های شوخی، افغانیه، ریگِ‌روان و باشنده‌های حصه‌ی اول و حصه‌ی دوم کاپیسا را هم‌آهنگ کردم که برای نجات سربازان برویم، افرادی‌که با من بودند مردمِ محل و همه شان راه‌ها را بلد بودند، وقتی وارد دره‌ها شدیم توانستیم شماری از سربازان را به مرکزِ کاپیسا و خانه‌های شان بیاوریم، کسانی‌ را که ما نتوانستیم با خود بیاوریم به حکومت محلی اطلاع دادیم و حکومت انان را نجات دادند”

کوهستانی می‌گوید که روز اول شان در جستجوی سربازان گیر مانده شام شد و در نهایت توانستند سربازانی که از شدت گرسنه‌گی و تشنه‌گی ضعف کرده و حتی توان حرف زدن را نداشتند نجات دهند.

به گفته کوهستانی هنگامی‌که این سربازان را نجات دادند، پس از آن شمارِ دیگری که در تماس با این سربازان بودند، درخواست کمک کردند، آنان نیز در دشت‌ها و دره‌ها میانِ ولسوالی‌های تگاب و نجراب گیر مانده بودند،

وی می‌گوید که ساعتِ ۷ بامداد فردای آن روز به هدف نجات سربازان باقی مانده شتافتند و در نهایت پس از تلاش‌های زیاد سربازان دیگر را نیز به بیمارستان مرکزی ولایت کاپیسا آورده و به این‌طور آنان را از مرگ حتمی نجات دادند.

روز اولِ ما شام شد و ما هم دیگر توان جستجوی افراد را نداشتیم، ناگزیر شدیم پس بیاییم، به فردایش به گروپ‌های چند نفری آماده شدیم و به دره‌ی افغانیه و آدرس‌های که از طرف سربازان گیر مانده برای ما گفته شده بود رفتیم، این‌بار با خود مقداری غذا و آب هم گرفته بودیم و سربازان را در سر شانه‌های خود نجات دادیم.

کوهستانی در حالی که اشک از چشمانش جاری بود و در قبال بی توجهی مسولین وزارت های داخله و دفاع بخاطر سربازان اشک میریخت گفت: شما باور به خدا کنید هریک از این سربازان، چندین ساعت را تشنه و گرسنه قدم زده بودند و حتی تعداد‌شان خودرا به مرگ آماده کرده بودند، ولی در نهایت به شفاخانه انتقال شان دادیم”


در این اواخر شمار زیادی از ولسوالی‌های ولایات در تصرف گروه طالبان قرار گرفته است که در این میان سربازانِ زیادی، زخمی، اسیر و یا به شهادت رسیده اند.
و اما خالد احمد کوهستانی از جوانانی‌ است که اراده کرد، سربازانِ و نیروهای امنیتی و دفاعی گیر مانده را نجات دهد.

وی به خبرنگار پیشگو گفته که نیَت‌اش تنها نجات سربازان در شرایطی‌ست که آنان همواره برای دفاع از مردم و کشور، جان‌های شان را از دست می‌دهند و حالا نوبتِ جوانان و مردم افغانستان است تا به هر طریقی که شده است، در کنارِ نیروهای امنیتی کشور باشند و از آنان حمایت نمایند.

در بیست و چهار ساعت گذشته گفته میشود که جنگجویان گروه طالبان ۱۷ ولسوالی را در ولایت بدخشان به تصرف خود در آورده اند که اکثر این ولسوالی ها بدون هیچگونه درگیری به آنان واگزار شده است که طالبان از تانک های زره هی گرفته تا توپ های دیسی را نیز در اختیار شان گرفتند.

یکی از شهروندان بدخشان در قبال واگزاری ولسوالی های این ولایت آنهم بدون هیچ درگیری، بنام رفیع جسور در برگه فیس بوکش به شکل کنایه چنین نگاشته است.

به چند نفر طالب نیاز است تا ولسوالی‌های زیباک، اشکاشم و شغنان را تسلیم شوند.

https://www.facebook.com/rafijassor/posts/2619560304856362?cft[0]=AZXlZ7oC_7TcKJmOWu3nmHBA7LkelndMJohyjsLjuzR0ZlfIZ_Og_atKs5J5Ocygx7tYKvsV5rtVb6_SZ7I-w4FumEuix1On61DgG77ntsh2cEFZVvsEV0Dm63Z26NbhzRQ&tn=%2CO%2CP-R

گفته میشود که در حدود ۵۰۰ تن از نیروهای امنیتی در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حضور داشتند که از چند روز قبل نه تنها از طریق مخابره به وزارت های داخله و دفاع خواهان کمک های نظامی شده بودند بلکه از طریق شبکه های مجازی نیز این نیروها نگاشته بودند که در حال محاصره هستند و به کمک های هوایی نیاز دارند اما هیچگونه کمک های نظامی هوایی دریافت نکردند.

گزارش – توفیق صدیقی – کابل

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …