Home / افغانستان / وزارت داخله؛ پیشروی و پس‌روی سقوط محسوب نمی‌شود!!!

وزارت داخله؛ پیشروی و پس‌روی سقوط محسوب نمی‌شود!!!

طارق آرین: “ما در وضعیت جدید و نو داخل شدیم. در حالت شدت جنگ، پیشروی و پس‌روی سقوط محسوب نمی‌شود. طالب در هیچ جای حضور دو روزه ندارد.”

سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید، پیش‌روی در نقاط اطراف، به مفهوم مشروعیت روایت پیروزی طالب تلقی نمی‌شود. در تعدادی از نقاط حفظ جان سربازان برای ما اولویت دارد.

او در ادامه می‌افزاید که برای تعدادی از ولسوالی‌ها که دشمن ادعای حضور دارد، پلان بازپس‌گیری و سرکوب طالب در دست اجرا است ولی نمیشه این موضوع را ما افشا کنیم .

سخنگوی وزارت امور داخله در گروپ های خبری بارها خبرنگاران را متهم به منفی بافی نموده و به تکرار گفته اند که خبرنگاران در بعضی مواقع به بلنگو های مخالفین و طالبان مبدل شده اند.

 در حالیکه نزدیک به یک ماه از سقوط پایگاه ها و ولسوالی ها میگذرد اما هیچ سخنگوی حکومتی به شمول وزارت های داخله و دفاع و ریاست جمهوری حاضر به پاسخکوی در مورد بازی های پشت پرده درپیوند به سقوط ولسوالی ها نشده اند .

در همین حال احمد سعیدی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل سیاسی افغانستان در پیوند به گفته های سخنگوی وزارت داخله میگوید که سخنگو های حکومت چون وزارت های داخله و دفاع قسمی سخن میگویند که یک کودک شیرخوار عاقبت اندیشانه حرف نزند.

“پسروی و پیشروی زمانی معنی ندارد که سلاح ها و تجهیزات نظامی بدست دشمن قرار نگیرد ولی زمانیکه توپ و تانک و دیگر تجهیزات نظامی بدست دشمن قرار میگیرد، وقتی شما پسروی میکنید نه تنها که این پسروی شما شرم آور است بلکه لکه ننگ بر حکومت افغانستان است بنآ این حرف های پوچ و میان تهی است که دیگر پاسخی ندارند جز همین حرف.

گٰزارش – جاوید احمد کارگر – کابل

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …