Home / افغانستان / کمپ سنی در غزنی تسلیم طالبان گردید!

کمپ سنی در غزنی تسلیم طالبان گردید!

یک مرکز مهم و استراتیژیک در ولسوالی اندر ولایت غزنی تحت تصرف طالبان قرار گرفت.

عارف رحمانی نماینده مردم غزنی در تیوترش نگاشته است که در نتیجه خیانت فرمانده کمپ سنی ولسوالی اندر در غزنی تسلیم طالبان گردید.

آقای حمانی نگاشته است که کمپ سنی ساعت ۸ شب بر اثر‌خیانت قوماندان آن، با تمام تجهیزات تسلیم طالبان شد.‌ در این کمپ ده ها عراده تانک و موتر رنجر بود، دو قبضه توپ دی سی و هاوان و زیکویک و دهشکه و انواع سلاح های نیمه سنگین و سبک با مهمات آن موجود بود که این کمپ یک مرکز استراتیژیک نظامی به حساب میامد.

آقای رحمانی همچنان نگران بدتر شدن وضعیت و سقوط غزنی به دست طالبان بوده میگوید: حالا که طالبان توپ های دی سی و هاوان و دهشکه و زیکویک و ده ها عراده تانک و موتر نظامی با تجهیزات و امکانات کامل را در اختیار دارند می توانند برای سقوط غزنی و میدان وردک اقدام کند و خود را به دروازه های کابل برساند.

همچنان آقای رحمانی در تیوت دیگرش نگاشته است که من از مقامات می پرسم اصل قصه چیست؟ شما در شورای امنیت تصمیم داشتید که از ولسوالی و بیزها و پوسته های غیر استراتیژیک عقب نشینی کنید و به حفاظت از شهرها و ولسوالی های حساس بپردازید. حالا چه شده که در ولایت غزنی در طول دو هفته چندین مرکز نظامی حساس اردو تسلیم دشمن می شود؟

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …