Home / افغانستان / سقوط ولسوالی ها سناریوی جدید امریکا در افغانستان است!

سقوط ولسوالی ها سناریوی جدید امریکا در افغانستان است!

در حالیکه وزارت های داخله و دفاع ملی هیچگونه پاسخ مثبت و درستی در پیوند به سقوط ولسوالی ها ندارد کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی امریکا را به معامله در قبال شهرستان ها میکند .

احمد سعیدی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل سیاسی افغانستان میگوید: در سقوط ولسوالی ها و شهرک ها سه سناریوی وجود دارد.

 اول اینکه امریکایان چند سال قبل به این باور بودند و میگفتند ولسوالی های دور دست که پر مصرف است و تحرکات هم بیشتر است بنآ نگهداری این ولسوالی ها مشکل است روی همین دلیل باید آهسته آهسته این ولسوالی ها آزاد گردد و تمامی تجهیزات و مهمات نیروهای امنیتی نیز از این ولسوالی ها بیرون کشیده شود تا از یک طرف طالبانی که شهر ها را ندیده اند با امدن به این ولسوالی ها تغیر ذهن داده و وارد شهر ها نشوند .

اما انچه اکنون اتفاق افتاده است بعد از بیرون شدن نیروهای امنیتی همه تجهیزات و سلاح ها بدست طالبان افتاده است که واقعآ اینده خبرناکی درپی دارد.

به باور استاد سعیدی سناریوی دوم، نیروهای امنیتی بعد از این در برابر طالب جنگ نمیکنند و به شکلی با مخالفین رابطه پیدا کردند به شمول کماندو ها، زیرا از حکومت و دولت آزرده هستند و نا امید شده اند. به همین دلیل تعدادی از بزرگان اقوام هم میانجیگری میکنند که ولسوالی ها به نفع طالب سقوط بکند .

به دلیل اینکه بعد از مزاکره زلمی خلیلزاد با طالبان و به اصطلاح پله ترازوی طالب وزمین شده است و از سوی دیگر حکومت همچنان سیاسیت درستی در قبال کشور ندارد و به دیوار های سمنتی همه چیز را خلاصه کرده است .

آقای سعیدی میگوید سناریوی سومی که من به آن باور دارم این است که امریکای ها تصمیم گرفته اند که به هر قیمتی که میشود باید تروریزم را به آسیای میانه چون کشور های تاجیکستان، ازبیکستان و ترکمنستان برساند تا درد سری به کشور فدراتیف روسیه ایجاد نموده راه رشد اقتصادی کشور چین را نیز مهار کند.

تا خودش در گوشه ی از افغانستان و یا در گوشه ی از پاکستان بماند و منافع امریکا را نظارگر باشد.

حتی اگر افغانستان مرکز تروریزم القاعده و داعش هم شود امریکا تنها به منافع خود فکر میکند و من به این سناریو امریکا بیشتر باور دارم .

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …