Home / افغانستان / والی کندز ادارات این ولایت را به گروگان گرفته است!

والی کندز ادارات این ولایت را به گروگان گرفته است!

بی عدالتی ها از سوی حکومت محلی کندز در قبال جوانان به اوج خود رسیده و برای شهروندان این ولایت قابل قبول نیست !

شماری از جوانان کندز امروز پنج شنبه ۲۰ جوزا دست به اعتراضات مدنی زده و می گویند که والی کندز توسط یک حلقه خاص به گروگان گرفته شده و این حلقه با برنامه های حمایتی شان از حکومت محلی تمام سهولت های حکومت محلی را در گرو خود گرفته اند.

به گفته این معترضین در تازه ترین مورد چندین ولسوال و مشاورین ولسوالی ها تنها از یک قوم خاص و از همین حلقه از سوی عبدلستار میرزکوال والی کندز گماشته شده اند و تعداد زیادی جوانان کادر این ولایت روزها به خاطر کار شان به درب مقام ولایت می‌روند اما کار شان انجام نمی شود.

استاد فریدون دانا عضو حرکت مردمی جنبش شهروندان برای تغیر می گوید: اگر حکومت محلی به این بی عدالتی شان نقطه پایان نگذارند یک بار ديگر با جوانان عدالت خواه دست به اعتراض های گسترده میزنند.

به گفته استاد دانا، این بار تا حق به حقدار نرسد مانند بدخشان دست از عدالت خواهی مان بر نمی داریم.

گزارش – فیصل نوری – کندز

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …