Home / افغانستان / جنگجویان طالب ۱۵ ورزشکار فتبال را در کاپیسا ربودند!

جنگجویان طالب ۱۵ ورزشکار فتبال را در کاپیسا ربودند!

گزارش ها به خبرگزاری پیشگو میرساند که به تاریخ سوم ماه جوزا جنگجویان طالب ۱۵ تن از ورزشکاران را که شامل تیم فتبال ولایت لغمان بودند در ولایت کاپیسا باخود بردند و تا کنون نزد آنان زندانی هستند.

در همین حال شایق شورش سخنگوی پولیس ولایت کاپیسا میگوید که این ورزشکاران که تا هنوز مشخص نیستند که چی تعداد هستند از راه غیر مستقیم بدون اینکه با پولیس ولایت کاپیسا هماهنگی نموده باشند از راه ولسوالی اله سای میخواستند که وارد ولایت کاپیسا شوند که در ساحه تحت حاکمیت جنگجویان طالب از سوی آنان بازداشت شدند .

در همین حال گفته میشود که از تاریخ سوم جوزا که تا کنون ۱۳ روز میگذرد این جوانان تحت بازداشت جنگجویان طالبان قرار دارند .

با کوشش های زیاد موفق نشدیم تا با اعضای خانواده های این جوانان تماس برقرار نمایم .

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …