Home / افغانستان / سکوت ما مرگ ماست!

سکوت ما مرگ ماست!

نویسنده – مارینا عمری

تاریخ اجتماعی و سیاسی جهان بعنوان مهمترین منبع و مرجع توسعه و چگونگی تحقق آرمان ها و مطالبات مردمی نشان می دهد هر جامعه برای رسیدن به اهداف و خواست های مدنی و اجتماعی مستلزم آموزش شهروندان ،اخلاق مدنی و باز تولید ارزشهاست.

خانم مارینا عمری فعال مدنی، مدافع حقوق پناهجویان و حقوق زنان در امریکا

انسان امروز برای تحقق مطلوبات و ممکنات زیست اجتماعی و سیاسی، بدون همکاری ، همدلی و شکل گیری دادخواهی و تجمعات روح مشترک آگاهانه نمی تواند رنگ توسعه و تغییر را در زندگی تجربه کند.

جامعه ای که دچار روزمرگی و سیاست میانجی شده و به امید قهرمانانش به تغییر و جابجایی قدرت برای بهبود و عبور از بحران ها دل خوش کرده قطعا نمی‌تواند پله های بی بازگشت را طی کند.
مروری اجمالی بر تاریخ دستاورد های بشری در قرون و اعصار گذشته راز نهفته در تحقق آنان در جهان مشترک انسانها است.

جنبش های ضد نژاد پرستی، آزادی، جنبش های برابر خواهی، حمایت از حقوق زنان، طغیان توده ها برای ایجادحق رای و مشارکت در سرنوشت خود و….

هر یک کتابی است که با خوانش دیگر ملت ها میتواند چراغ
راهی برای عبور از بحران های استبداد وخودکامگی ها باشد.
رزا پارکس زن سیاهپوستی که در ملی بس عمومی از دادن چوکی خود به یک مرد سفید پوست آبا ورزید و مقاومت کرد و در نهایت باز داشت شد ،باعث شکل گیری جنبش تحریم گسترده ی شبکه حمل و نقل از سوی سیاهپوستان شد و اعتراضات گسترده در آمریکا انجامید و به تصویب قانون مدنی لغو تبعیض نژادی ختم شد.

جامعه ی امروز افغانستان با سیاست مکارانه برتری جویی تک تازی های قومی یک حلقه خاص هتلر مواجه اند اما دم نمیزنند.

در جامعه که به آن ارزش ها انسانی اجتماعی و اخلاق مدنی بی ارزش ترین چیز شمرده شده و نتوانسته ارزشهای جدید و متناسب با روح زمانه ی خویش را تولید و یا اصلاح کند.

این بی تفاوتی ،بی مسئولیتی، سرگیجه و در نهایت مسخ شدگی و عدم همدلی و آگاهانه برای اصلاح و تغییر وضع موجود شده مردم که این سکوت نه یک سکوت عقلانی برای بازتولید و احیای انرژی اثر بخش در ساحت اجتماع بلکه سکوتی برآمده در قتل جامعه بیدار و آزاد اندیشی بوده که ما دانسته کارد را در گلو آزادی انسانیت و مدنیت میگذاریم.
خویشتن را در پرتگاه لبه تیغ میگذاریم.

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …