Home / افغانستان / گروه های مسلمان نما زیر نام جهاد مرتکب جنایت میشوند!

گروه های مسلمان نما زیر نام جهاد مرتکب جنایت میشوند!

نویسنده – عارف نظری

سالی یک بار ماه مبارک رمضان به سراغ مسلمانان و مومنین می آید تا عوام به عبادات مایل و خاصان را کدورات باطن زایل و خاص الخاص را قرب و درجات حاصل گردد که یقینا دیده میشود همه مردم در این ماه رو به مساجد نهاده و بی نمازان سر نماز آمده و حتی در نماز های تراویح که سنت است جای برای نمازگزاران نمی باشد .

در حالی که در اوقات دیگر، افراد انگشت شماری به نماز های جماعت که فرض عین است حاضر می باشد این همه از برکات و فضایل ماه رحمت و برکت همین قدر کافی است که بگویم سخاوتمندی در امور مالی و اقتصادی و تعاون به فقرا و نیازمندان توفیق یابی به عبادات و نیکویی و همدردی و همکاری با مسلمانان و اجر و پاداش چندین برابر در عبادات و صدقات از طرف خدای اکبر که فرموده، روزه مسلمانان برای من است بنآ اجر و پاداش روزه داران را نیز مستقیما خودم میدهم که نظر به اخلاص و نیت نیک مومنین چندین بار افزایش در پاداش اعمال نیک داده میشود.

پیامبر (ص) فرموده کسی که افطاری برای روزه داران و حتی بقدر یکدانه خرما هم باشد بدهد اجر برابر با روزه دار برایش داده میشود و همچنان در حدیث دیگری می فرماید:-

ترجمه:- هر کس ماه رمضان را از روی ایمان و برای خدا و پاداش او روزه بیگرد. گناهان گذشته اش آمرزیده میشود.

و امثال این حدیث صد ها حدیث و آیات مبارکه در مورد رمضان و فضایل آن وارد گردیده که هدف اساسی و کلی ماه روزه را خداوند متعال چنین ارشاد فرموده:

 ترجمه:-ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! روزه بر شما فرض شده است همان گونه که بر کسی‌ که پیش از شما بودند فرض شده بود تا پرهیزگار شوید.  البقرة: ۱۸۳

بلی هدف از روزه تقوا حاصل کردن است ولی با تاسف هستند کسانیکه معنی و مفهوم احکام دینی را ندانسته و از نام دین و شریعت سوء استفاده کرده منافع شخصی و گروهی خود را زیر این پوشش مقدس جستجو کرده و میکند مانند گروی طالبان داعش و القاعده و امثالهم.

بدترین اعمال ضد انسانی را علیه مسلمانان حین ادای عبادات و در مکانها های مقدس مساجد و مدارس جنایت آفریدند که آخرین جنایت نا بخشودنی شان تیر باران نماز گذاران حین ادای نماز تروایح در منطقه سراچه حوزه نهم ولایت ننگرهار و ترور های هدفمند مسلمانان روزه دار که تا بحال جریان دارد و سالهای گذشته بدتر از این جنایت آفریدن که در نتیجه ده ها عالم متدین و مبتحر چون دکتور نیازی، بصیر حقانی، عزیز الله مفلح، سمیع الله ریحان وغیره را بی رحمانه در مساجد  حین تبیلغ و نماز مورد حمله قرار دادن و شهید ساختن که تاریخ  این چنین جنایات غیر انسانی را در خود سراغ ندارد .

گرو های مسلمان نما زیر نام جهاد مرتکب جنایاتی شدن و می شوند این در حالیست که با خارجیها توافق نامه صلح را امضا کردن که بهانه جنگ شان بود اما علیه مسلمانان هموطن خود شان بجنگ و کشتار ادامه می دهند و از گفتگو و تفاهم فرار میکنند.

در اخیر آرزو مندیم به برکت این ماه خیر و برکت صلح و امنیت در کشور تامین گردد.

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آ‌زاده‌گان؛ ملا حاجی لالا را کشتیم و طالبان مسجدی را مورد حمله راکتی خود قرار دادند!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان میگوید که حای لالا را همراه با ۱۳ تن از افرادش …