Home / اجتماعی / کمک های رمضانی برای ده هزار تن در کابل از سوی دو بانک!

کمک های رمضانی برای ده هزار تن در کابل از سوی دو بانک!

برای ده هزار خانواده از سوی دو بانک عزیزی بانک و بانک اسلامی کمک های رمضانی صورت گرفت .

بسته های کمکی بانک های عزیز و اسلامی

به گزارش خبرگزاری پیشگو امروز پنجشنبه ۲ ثور ۱۴۰۰ برای ۱۵۰۰خانواده نیازمند بسته های کمکی رمضانی که شامل آرد، روغن، برنج و چای خشک کمک صورت گرفت.

یعقوب حیدری والی کابل

محمد یعقوب حیدری والی کابل که در محفل توزیع این کمک ها اشتراک کرده بود با ابراز قدردانی از کمک کننده های این بسته های کمکی گفت ” از مسولین ارشد عزیزی بانک و بانک اسلامی قدر دانی میکنم که این کمک های که بیشتر از صد میلیون افغانی ارزش داشته و این یک کار نیک در راستای کمک به افراد بی بضاعت است”

با این همه رییس عزیزی بانک میگوید؛ ما در گذشته هم کمک های را به افراد نیازمند انجام داده بودیم و در آینده نیز تصمیم بر این داریم تا کمک های ما برای مردم که نیازمند است ادامه پیدا کند .

این در حالیست که به گفته معیین وزارت کار و امور اجتماعی هفته قبل شرک های خصوصی چون ام تی ان به همکاری وزارت کار و امور اجتماعی بسته های کمکی رمضانی را به افراد نیازمند توزیع کرده بودند.

گزارش – صمیم فروغ – کابل

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آ‌زاده‌گان؛ ملا حاجی لالا را کشتیم و طالبان مسجدی را مورد حمله راکتی خود قرار دادند!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان میگوید که حای لالا را همراه با ۱۳ تن از افرادش …