Home / افغانستان / سه کودک در داخل منزل شان سر بریده شد!

سه کودک در داخل منزل شان سر بریده شد!

ساعاتی قبل سه کودک را افراد ناشناس در داخل منزل شان سر بریدند

مسولین در فرماندهی پولیس کابل با تایید این رویداد به خبرگزاری پیشگو میگویند که ظهرامروز در مربوطات ناحیه یازدهم در ساحه لوای بابه جان، در یک واقعه وحشیانه سه کودک در داخل منزل شان بشهادت رسیده است.

فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پولیس کابل می افزاید که بررسی ابتدایی پولیس نشان میدهد که انگیزه رویداد به احتمال زیاد خصومت های فامیلی باشد.

با این همه مسولین در فرماندهی پولیس کابل میگویند این رویداد به بررسی های بیشتر نیاز دارد تا قضیه به گونه کامل روشن شود.

گزارش . صمیم فروغ – کابل

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …