شنبه , آوریل 1 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / بیشتر از این مدارس دینی را بدنام نسازید!

بیشتر از این مدارس دینی را بدنام نسازید!

نویسنده – نیلوفر مستعد

لواط همجنس گرایی یکی از شنیع ترین گناهان کبیره است که مطابق هدایات اسلامی درصورت ثبوت آن دردادگاهء اسلامی فاعل و مفعول هر دو محکوم به مجازات مرگ میشوند.

عکس آرشیف

چنانچه ابن عباس از حضرت پیامبر روایت نموده اند که فرموده است: ق اقتلوا الفاعل والمفعول به.

یعنی هرگاه شما کسانی را یافتید که همانند قوم لوط مرتکب فحشاء وفعل رذیلهء لواطت میشوند درانصورت فاعل ومفعول هردورا بکشید.

 رویهء زن ستیزانهء طالبان ازبدو پیدایش شان تا حاکمیت چند ساله درشهر ها و ولایات تحت ادارهء شان علنآ نمایانگر بیعلاقگی وبی احساسی ایشان نسبت به زنان ومقام زن بوده است هرچند این نوع رویکرد خود را زیر نام مبارزه با فحشا و فساد و ممنوعیت خروج زن ازنگاهء دین توجیه میکردند درحالیکه نتایج این نوع سختگیریها بالای زنان نتایج کاملا معکوس را به دنبال داشته و فساد اخلاقی در زمان حاکمیت ایشان به اوج خود رسیده بود.

امروز چنانچه عملکرد گروه های همجنسگرا در کشورهای غربی نشان میدهد، این حقیقت را در علم روانشناختی صریحا به اثبات رسانیده است که شخص همجنسگرا بخاطر نشان دادن حس بی نیازی و بی علاقگی نسبت به جنس مخالف و دربند نبودن احساس عشق و محبت نسبت به جانب مقابل از بدترین اعمال ممکن در مقابل او کار میگیرند تا پوچی و بی فایده بودن او را در دنیای هستی و بی تفاوتی و بی احساسی بودن خود را نسبت به او به اثبات برسانند و ویرا موجود اضافی و بی اهمیت و حقیر نشان بدهند.

عملکرد خشونت آمیز طالبان در برابر جنس زن که بالاخره هویت ایشان را بنام گروهء زن ستیز در سراسر جهان رقم زد ونهضتهای مدافع زن را در سراسر جهان برانگیخت،‌ از نگاه روانشناختی شاهد این مدعاست که ایشان به علت تکالیف غریزی جنسی اصلآ هیچ ارزشی برای زن قایل بوده اند.

از سویی هم طالبان چه درشعار وچه درعمل، چه در اعلامیه وچه درمعامله بگونهء خیلی ها صادقانه اینگونه حساسیتهای خود را در برابر جنس زن به کرات و مرات به اثبات رساندند.

ولی آنچه جالب است اینکه چگونه گروهی که دم از مبارزه با فساد و برپایی حکومت خالص اسلامی میزند آنهم به خالصیت همانند صدر اسلام حتی با رویگردانی از مظاهر تمدن امروزی با رویکردهای عقبگرایانه، خودشان چنان در منجلاب فساد غرق هستند که حتی بدترین فعل و تکان دهنده ترین گناه روی جهان را که مخالف فطرت بشر، قوانین الهی و سنت هستی است، انجام میدهند.

در تصاویری که در شبکه های مجزی دست بدست میگردد به وضوح دیده میشود که این عمل شنیع در مدرسه حقانیه صورت میگیرد که اوج رذالت این وحشیان را به نمایش میگذارد.

مدرسه حقانیه مکان فتوا قتل و انتحار این لشکر شیطانی علیه مردم بیگناه افغانستان است. به قول زنده یاد رازق فانی :

خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدم ها

چه شادیها خورد بر هم چه بازی ها شود رسوا

یکی خندد ز آبادی، یکی گرید ز بربادی

یکی از جان کند شـادی، یکی از دل کند غوغا

چه کاذب ها شود صادق، چه صادق ها شود کاذب

چه عابدها شود فاسـق، چه فاسق ها شود ملا

عجب صبری خدا دارد که پرده بر نمی دارد

وگرنه بر زمین افتد ز جیب محتسب مینا

About Peshgo News

Check Also

حمله گروهی ترورستی بالای مرکز فرماندهی پولیس در کراچی پاکستان!

دقایق قبل شماری از افراد مسلح وارد یک ساختمان در مقابل فرماندهی پولیس در شهر …