شنبه , آوریل 1 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / بازداشت ۳ تن از سارقین در۲ عملیات جداگانه ازسوی پولیس بغلان!

بازداشت ۳ تن از سارقین در۲ عملیات جداگانه ازسوی پولیس بغلان!

احمد جاوید بشارت سخنگوی فرماندهی پولیس بغلان به خبرگزاری پیشگو میگوید؛ که طی دو عملیات جداگانه پولیس حوزه اول امنیتی و سمت اول کیله گی ۳ تن از سارقین را حین سرقت بازداشت نموده اند.

آقای بشارت می افزاید که در نتیجه سعی و تلاش پولیس حوزه اول امنیتی یکتن از سارقین را حین سرقت ۷ هفت رس مواشی ۶ راس گاو و یک رس گوسفند شب گذشته از ساحه شمرق شهر پلخمری که قصد انتقال آنرا به ولسوالی بغلان مرکزی داشتند ازسوی حوزه اول امنیتی بازداشت گردیده است .

همچنان مسولین محلی در بغلان میگویند که صاحب مال های سرقت شده یک خانم کهن سال میباشد از سعی و تلاش بموقع پولیس حوزه اول امنیتی ابراز خوشنودی کرده و خواستار به کیفر رسیدن سخت آن شده است.

آقای بشارت همچنان می گوید طی یک عملیات پولیس سمت اول کیله گی دو تن از سارقین که در مسیر شاهراه عمومی پلخمری_دوشی شب هنگام سرقت های مسلحانه را انجام داده درنتیجه یک عملیات پولیس سمت اول کیله گی بازداشت گردیده اند.

با این همه آقای بشارت افزود افراد بازداشت شده بجرم خویش اعتراف نموده و بیان داشته اند که دوتن دیگر آنها با استفاده از تاریکی شب با سلاح های دست داشته از ساحه فرار نموده اند.

به نقل از مسولین محلی در بغلان از نزد افراد بازداشت شده یکعراده واسطه نوع سراچه نیز بدست آمده است.

گزارش صیمم فروغ

About Peshgo News

Check Also

حمله گروهی ترورستی بالای مرکز فرماندهی پولیس در کراچی پاکستان!

دقایق قبل شماری از افراد مسلح وارد یک ساختمان در مقابل فرماندهی پولیس در شهر …