Home / افغانستان / رادیو طالبان در کندز به نشرات آغاز کرد!

رادیو طالبان در کندز به نشرات آغاز کرد!

رادیو طالبان بنام صدای شریعت روی موج ۸۹.۵ اف ام در کندز به فعالیت آغاز کرده است.

ذبیع الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان تایید نموده است که این رادوی زیر نظارت کمیسیون فرهنگی این گروه فعالیت دارد و در حال حاضر به شکل مقطع ی نشرات دارد.

با تماس های مکرری که با سخنگوی مقام ولایت کندز داشتیم آنان حاصر به پاسگوی به تماس های ما نشدند .

عبدالشکور قدردان رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز به خبرگزاری پیشگو میگوید که ما از نشرات این رادیو توسط یکی از مسولین رادیو خصوصی دیگر در کندز اطلاع دریافت کردیم که به فرکانس آنان مزاحمت ایجاد شده بود.

آقای قدردان میگوید که در ولایت کندز امکاناتی وجود ندارد تا نشرات رادیو طالبان را بتوانیم توقف بدهیم و ما به وزارت اطلاعات فرهنگ موضوع را شریک میسازیم و دیده شود هر تصمیمی که وزارت گرفت ما همچنان عمل میکنیم ولی ولایت کندز آن امکاناتی را در اختیار ندارد تا بتوانیم نشرات یک رادیو را توقف بدهیم .

گزارش – جاوید کارگر – کابل

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آ‌زاده‌گان؛ ملا حاجی لالا را کشتیم و طالبان مسجدی را مورد حمله راکتی خود قرار دادند!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان میگوید که حای لالا را همراه با ۱۳ تن از افرادش …