Home / اجتماعی / کمک ۵۰ دالری برای سه هزار خانواده در جوزجان!

کمک ۵۰ دالری برای سه هزار خانواده در جوزجان!

برای سه هزار فامیل دهاقین و متضررین ناشی از حوادث مبلغ ۵۰ دالر امریکایی از سوی دفتر اکتید توزیع گردید.

دفتر مطبوعاتی ولایت جوزجان با فرستادن یک خبرنامه به خبرگزاری پیشگو میگوید: برای سه هزار فامیل دهاقین و متضررین ناشی از حوادث طبیعی بعد از یک سروی در شهر شبرغان و ولسوالی های آقچه و فیض آباد از سوی دفتر اکتید با حضور داشت والی ولایت و روئسای ادارات برای هر فامیل دهقان مبلغ ۵۰ دالر امریکایی توزیع گردید.

انجنیر امان‌الله مسئول دفتر اکتید گفت: کمک های نقدی بخاطر جلوگیری از قحطی و تقویه عاجل معیشیت دهاقین و متضررین ناشی از خوشک سالی پیش بینی شده است تا بتوانند مشکلات و چالش های شان را مرفوع بسازند.

الحاج محمد هاشم رییس والی ولایت‌جوزجان گفت:‌ دهاقین کسانی هستندکه تمام مشکلات‌مردم را حل میسازند و دست آورد‌‌‌ های دهاقین به سطح کشور و مخصوصأ در ولایت جوزجان قابل قدر و ستایش است.

آقای رییس از کمک های دفتر اکتید قدر دانی نموده به دهاقین گفت که اداره محلی جوزجان و دفاتر های همکار مقیم در جوزجان در شرایط کنونی و پیش‌بینی خشک سالی با دهاقین و مالداران اینولایت همکاری همه جانبه میکند.

محمد عالم عالمی رئیس زراعت ولایت جوزجان ضمن قدر دانی از سازمان غذایی جهان و دفتر اکتید اشاره کرد که سازمان غذایی و زراعتی جهان قبلا برای دهاقین اینولایت تخم بذری اصلاح شده توزیع کرده است تا دهاقین ما بتوانند حاصلات‌خوب بدست‌بیاورند و امروز برای هر دهقان بنابر پیش بینی خشک سالی مبلغ ۵۰ دالر توزیع کردند.

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …