شنبه , آوریل 1 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / طالبان به خاطر رضای کی می جنگند؟

طالبان به خاطر رضای کی می جنگند؟

نویسنده – شمس حقجو

چنانچه تمامی سیاسیون و دانشمندان علم سیاست افغانستان همیشه بیان داشته اند که جنگ چندین دهه این سرزمین جنگ نیابتی دیگران بوده که بالای مردم این مرز و بوم تحمیل گردیده و گروه تروریستی  طالبان نیز این جنگ را بخاطر منافع کشور های متخاصم ادامه داده که در نتیجه این جنگ خانمانسوز هزاران تن از هموطنان مسلمان و بیگناه ما جان های شیرین خود را از دست داده اند .

در ضمن تمامی زیرساخت های این کشور در نتیجه پدیده شوم جنگ تخریب یا ویران گشته این گروه به طور دوامدار طبق پلانها و دستورات استخبارات متخاصم منطقه وجهان عمل کرده و همنوعان خویش را بخاطر بدست آوردن رضایت دیگران و دشمنان افغانستان و خشنودی آنها در کشور هر روز و هفت و هشت خلق می نمایند که این عملکرد آنها خلاف قانون اسلامی و ملی بوده. همیشه این گروه در صدر منافع ملی افغانستان قرار گرفته ،وهمچنان در تضاد با ارزشها و هنجارهای اسلامی و ملی عمل نموده و ملت غیور وطن دوست این کشور را به طور بی رحمانه به قتل رسانده اند.

این گروه و جنگجویان شان به سوی کسانی دست تجاوز و تعدی دراز میکنند که در حال جنگ نبوده و در آغوش امنیت و سلامت جویای امن و امان و صلح صفا اند.

جنگ در اسلام برای اعلاء فرمان الله در زمین، و استقرار قانون خدا در زندگی، و حفظ و حراست از مؤمنان به وسیله آن تا کسی یا قدرتی نتواند ایشان را از دینشان برگشت دهد یا سیلاب گمراهی و تباهی آنان را به زیر بگیرد وبا خود براند. بجز این اگر جنگی درگیرد .

دربرابر قانون اسلام نامشروع و نکوهیده خواهد بود هر که در آن شرکت جوید در پیشگاه خدا نه پاداشی دارد و نه مقام و مرتبه ای همراه با روشن کردن حدود جنگ، طول جنگ نیز معین گشته است.

یگانگی بزرگی که میان همه رسالت های آسمانی، میان همگی پیامبران موجود است، زیربنای جهان بینی اسلامی را تشکیل میدهد وملت مسلمان را ملت وارث عقیده بر دین خدا در زمین می سازد.

ملتی که با برخورداری از این اصل اصیل وریشه دار، با خدا پیوند می یابد و در پرتو هدایت و نور حقیقت راه زندگی را در پیش می گیرد .

چنین وحدتی، رژیم اسلامی را به یک رژیم جهانی تبدیل می کند که همگان در زیری لوای آن بدون هیچگونه نژاد گرایی و اذیت وآزاری از حق حیات برخوردار گردند.

همچنین این بیگانگی از جامعه اسلامی جامعه بازی می سازد که دروازه آن به روی همه مردم باز است تا بدان وارد شوند و با همدیگر در مودت و محبت وصلح وصفا زندگی کنند.

 از ابن عمر”رض” روایت شده که پیامبر”ص” فرمودند: مسلمان برادر مسلمان است، براو ظلم نمی کند واو را تسلیم (ظالم و دشمن) نمی کند. کسی که به برآوردن نیاز برادر مسلمانش مشغول باشد، خداوند نیاز های او را برآورده می سازد، و هرکس یک مشکل و سختی برادر مسلمانش را حل کند، خداوند به آن، مشکلی از مشکلات قیامت او را رفع میکند و کسی که (عیب) مسلمانی را بپوشاند، خداوند در قیامت (گناهان و عیوب ) او را می پوشاند.

. متاسفانه جنگ این گروه بخاطر حل مشکلات برادر مسلمان وهموطن اش نبوده بلکه برتری جوئی و بدست آوردن غنیمت ها و تاراج ها و کسب داراییهای و ثروت اندوزی ها و بازاریابی ها و مواد خام پیداکردن ها برای خود و برای باداران شان بوده است در مذاکرات صلح با دولت جمهوری اسلامی افغانستان هیچ نوع حسن نیت نشان نداده برادر مسلمان اش این گروه ارزش نداره با گذشت هر روز جنگ ها و خشونت را تشدید بخشیده در قتل و کشتار این ملت مظلوم وستمدیده هرگز انعطاف نشان نداده در کنفرانس های بین المللی هرگز به آتش بس تمکین نکرده همیشه بر جهالت و لجاجت گذشته خویش اصرار می ورزند و موضع گیری شان در رابطه با مردم افغانستان که هر روز قربانی می دهد تغیرنکرده .

مردم نباید فریب سخن شیرین و چرب زبانی گروه های تروریستی بخصوص گروه طالبان را نخورند بلکه در جستجوی حقیقت نهفته در فراسوی سخنان رنگین، صداها و نغمه های ساختگی، نفاق و دورویی، ریاکاری این گروه باشند که بار دیگر افغانستان را به محل گروه های تروریستی منطقه وجهان تبدیل نکنند.  

About Peshgo News

Check Also

حمله گروهی ترورستی بالای مرکز فرماندهی پولیس در کراچی پاکستان!

دقایق قبل شماری از افراد مسلح وارد یک ساختمان در مقابل فرماندهی پولیس در شهر …