پنج‌شنبه , ژوئن 8 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / پروسه صلح در پرده ابهام!

پروسه صلح در پرده ابهام!

تحلیل

مردم عزیز و شرافتمند افغانستان، برای سرنوشت خود، خود تصمیم بگیرید ریرا در این روز ها دیده میشود که خارجی ها میخواهند برای سرنوشت و آینده ما تصمیم بگیرند.

باور داشته باشید برای کشتی های بی حرکت موج ها تصمیم می گیرند.

اکثر کشورها در قدم اول خوشحال اند و تلاش میکنند که پروسه صلح مطابق امیال آنها بپیش برود، از سوی هم اکثر این کشورها آهسته نا امید میشوند و میگویند که با سخت گیری طالبان و سیاست های که در داخل افغانستان حاکم است شاید این پروسه صلح بجای نرسد.

گرچه زلمی خلیل زاد و جنرال میلر روز گذشته با مقامات پاکستانی نیز تاکید کردند که این پروسه باید ناکام نشود.
حالا مشکل اساسی اینست که بعضی کشورها به این گمان اند که این پروسه به نتیجه نمی رسد بنآ در تلاش هستند تا جبهات دیگری را سر و سا مان بدهند.

حتی روسیه و هند به این فکر هستند که باید با مجاهدین، شخصیت های با نفوذ و قومندانان سابق و آنهای که در اپوزیسیون هستند در ارتباط شوند و جبهات نوی را ایجاد کنند…

یکتعداد به این فکر هستند که باید از راه اتحادیه اروپا و امریکا در حاکمیت بعد که طالبان هم نقشی داشته باشند شامل شوند و حاکمیت موجود را در حاشیه قرار بدهند و کنار بزنند، دولت روزهای دشواری را پیش رو دارد، اگر پروسه صلح ناکام میشود گروهای مختلف، نیروهای مختلف و شخصیت های مختلفی به کمک کشورهای مختلف، جبهات مختلف، باورهای مختلفی را که از قبیل قومندانان و شخصیت های مطرح به کمک بعضی از کشورها شرو ع خواهند کرد.

قبلآ تا اینجا که ما رسیدیم امریکا نقش کلیدی داشت اگر پروسه صلح میشکند افغانستان یکبار دیگر درگیر جنگ های خواهد شد که یکتعداد از طرف روسیه حمایت خواهد شد، یکتعداد از طرف هند و یکتعداد از طرف پاکستان و یکتعداد هم از طرف ایران و کشورهای دیگر حمایت خواهد شدند، یعنی تعداد جبهات زیاد خواهد شد که آینده خطرناکی در پیش خواهد بود.

بعضی از این کشورها به این نتیجه رسیدند که حاکمیت موجود در افغانستان نمیتواند متضمن ثبات و پایداری افغانستان باشد، نمیتواند منافع افغانستان و کشورهای منطقه را در یک توازن نگه کند، طالبان هم توان این را ندارند که بتوانند منافع کشورها را درست نگه دارند و در سیاست های ملی و بین المللی نقش بازی کنند و اروپا هم از حضور فعال طالبان تشویش دارد. از سوی هم صلحی که در اثر فشار امریکا بدون موافقه کشورهای منطقه صورت بگیرد شکننده است

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …