سه‌شنبه , اکتبر 3 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / انسداد صد ها اکونت مستعار پاکستانی از سوی کمپنی فیسبوک

انسداد صد ها اکونت مستعار پاکستانی از سوی کمپنی فیسبوک

تحلیل

نویسنده – نیلوفر مستعد

کمپنی فیسبوک در کشور پاکستان صدها اکونت مستعار را بخاطر دامن زدن جنگ در افغانستان مسدود کرد.

کمپنی فیسبوک به روز جمعه اعلان کرد است که هزارها اکونت مستعار مربوط به کشور پاکستان وچند کشور دیگر را بخاطر نشر و پخش تبلیغات جعلی جهت مغشوش ساختن اذهان جامعه بسته کرده است.

کمپنی مذکور افزوده است، که در پاکستان یک شبکه بزرگ از اکونت مستعار را از بین برده است که شامل ۴۵۳ اکونت، ۱۰۳ صفحه، ۷۸ گروپ و به همین قسم ۱۰۷ اکونت اینستاگرام می باشند.

به اساس معلومات این شبکه ها توسط استخبارات پاکستان ساخته شده بود، که به واسطه آن جنگ را در افغانستان دامن میزدند و مسئولیت آنها را اشخاص تازه جذب شده به دوش داشتند، در این اواخر در شبکه های اجتماعی هزارها اکونت مشاهده می شد که هیچ هویت اصلی آنها معلوم نبود، این اکونت ها تلاش می کردند که جنگ طالبان را در افغانستان مشروعیت ببخشیده و برضد نظام و حکومت افغانستان تبلیغات دور از واقعیت را نشر و پخش می کردند.

از سوی دیگر نویسنده و فعال شبکه اجتماعی مجید قرار می گوید، پاکستان نسبت به هر وقت دیگر جنگ روانی را در افغانستان قوت بخشیده است، به افغانان لازم است که از دقت، هوشیاری و بیداری کار بگیرند.

این اتهامات تازه وارد نبوده، و سالهاست که سازمان های جاسوسی پاکستان متهم به تبلیغات سوء علیه دولت افغانستان بوده است.

در پاکستان نیز کاربران شبکه های اجتماعی بار بار اعتراض کرده اند که اکونت های مستعار از سوی استخبارات کشور ساخته شده و در تبلیغات شان اذهان عامه را مشوش می کنند.

محمد داود فعال دیگر شبکه اجتماعی می گوید، فیسبوک یک منبع مهم معلومات است اما پاکستان از فیسبوک بخاطر اهداف شوم شان علیه کشور های دیگر سوء استفاده می کند.

سازمان های استخباراتی پاکستان از آوان پیدایش این کشور تاکنون از هیچ نوع فعالیت علیه افغانستان و مردم این کشور دریغ نکرده اند، از تبلیغات در فضای مجازی تا سم پاشی افکار در فضای حقیقی و ایجاد مدارس در داخل خاک پاکستان و بیرون از آن.

مردم افغانستان بنابر شناخت کافی که از پاکستان و دسیسه های آن دارند به خوبی این ترفند ها را جواب رد خواهند داد و با شناسایی این آسیب ها در همه رسانی آن به سایر شهروندان و اتباع کشور بکوشند و در این امر خیر شریک گردند.

بر حکومت افغانستان و نهاد های استخباراتی آن لازم است تا با استفاده اعظمی از امکانات در دست داشته، هرگونه فعالیت های مشکوک سایبری یا حقیقی را که در جریان باشد کشف و منقطع گرداند تا زمینه برای گرم تر شدن میدان های جنگ در کشور فراهم نگردد.

About Peshgo News

Check Also

درد و اندوه دو دختر های افغانستانی بعد از حاکمیت گروه ترورستی طالبان

این داستان پر درد و علم ناک یکی از هزاران داستانی است که حکایات دختران …