دوشنبه , ژوئن 5 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / یک طالب آیسکریم فروش بازداشت گردید

یک طالب آیسکریم فروش بازداشت گردید

تخار

یک جوان آیسکریم فروش ازسوی پولیس تخار بجرم ماین گذاری بازداشت شد

خال محمد باشنده بندرآیخانم ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار ویکی از اعضای گروه تروریستی طالبان است که ازطرف شب باگروه طالبان دربرابر نیروهای امنیتی میجنگید وازطرف روز در داخل شهردشت قلعه به بهانه آیسکریم فروشی اطلاعات وراپورها را جمع آوری میکرد،  ازسوی پولیس ولسوالی دشت قلعه شناسایی و بازداشت شد.

طالب دستگیرشده بجرم خوداعتراف نموده که روزانه آیسکریم فروشی میکند وازطرف شب با سلاح خود درکنار گروه طالبان در جنگ هاعلیه دولت فعالیت میکرد.

طالب آیسکریم فروش بازداشت وقضیه تحت بررسی بیشتر قراردارد.

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …