دوشنبه , مارس 27 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / زنانی که دست به تگدی میزدند به حیث کارگران شهرداری غزنی گماشته شدند

زنانی که دست به تگدی میزدند به حیث کارگران شهرداری غزنی گماشته شدند

غزنی

کارمندان تنظیف زن درغزنی: با بدست آوردن نفقه حلال زمینه آموزش را به کودکان خود فراهم کرده ایم.

کارمندان زن در تنظیف شهرداری غزنی میگویند، از راه خدمت به مردم ووطن روزی حلال بدست می آورند وافتخار می کنند که در خدمت مردم اند.

این زنان کارگر می گویند؛ زنان می توانند مانند مردان در بخش های مختلف حتا تنظیف شهر کار کنند واز راه خدمت به وطن تامین معیشت کنند.

مردم ومسوولان شهرداری غزنی از فعالیت زنان در تنظیف شهر استقبال کرده میگویند، در فعالیت های تنظیفی زنان نسبت به مردان بهتر عمل کرده ودر پی تقویت حضور زنان درین اداره اند.

سه تن از کارمندان زن در تنظیف شهرداری غزنی که مصروف خاک روبی وتنظیف جاده ها بودند در مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری پیشگو میگویند؛ از اینکه میتوانیم هم برای مردم وکشور خدمت کنیم وهم نفقه حلال بدست بیاوریم احساس غرور وافتخار می کنیم  وخوشحال هستیم  که مجبور نیستیم دست به گدایی بزنیم .

خدیجه ورابعه دوتن ازکارمندان تنظیف زن در شهرداری می گویند؛ ما تنها نان آور خانه خود هستیم واز زنانی که شاغل نیستند ودست به گدایی می زنند می خواهیم که از راه خدمت به کشور ومردم روزی حلال بدست بیاورند.

این زنان از ریاست شهرداری غزنی می خواهند، که درجذب زنان در بخش های زنان به ویژه تنظیف تلاش کنند.

درین حال حفیظه کارگر دیگری شهرداری است که می گوید، ازین که من در تنظیف کار می کنم ۷ عضو خانواده من می توانند درس بخوانند وازین بابت از حکومت به ویژه ریاست شهرداری قدر دانی می کنم.

درین حال مختار احمد ملکیار شهردار غزنی ضمن ستایش ازفعالیت کارمندان زن دربخش های تنظیف واداری می گوید هم اکنون ۷ زن در این اداره کار می کند ۴ تن آن در بخش های اداری ومدیریتی و۳ تن در بخش تنظیف استخدام گردیده است.

وی می گوید، تلاش می کنند تا تعداد کارمندان زن را در ریاست شهرداری افزایش دهد.

شهروندان غزنی ضمن استقبال از جذب زنان در بخش تنظیف وبخش های اداری سایر ادارات می گویند، زنان به مراتب بهتر ازمردان برای مردم خدمت می کنند،

آنان نیز از حکومت می خواهند که با جذب زنان در بخش های مختلف ضمن ایجاد زمینه کار برای آنان از تعداد گداهان زن نیز کاسته شده وزمینه زندگی بهتر برای آنان فراهم خواهد شد.
این درحالیست حکومت زمینه کار را برای صد ها زن دربخش های مختلف ادارات دولتی وغیر دولتی مهیا کرده وآنان ازین راه می توانند هم برای کشور ومردم خدمت کنند وهم امرار معیشت بهتر کنند.

گزارش « رسولی »

About Peshgo News

Check Also

حمله گروهی ترورستی بالای مرکز فرماندهی پولیس در کراچی پاکستان!

دقایق قبل شماری از افراد مسلح وارد یک ساختمان در مقابل فرماندهی پولیس در شهر …