جمعه , سپتامبر 22 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / یک زن از سوی شوهرش در تخار کشته شد

یک زن از سوی شوهرش در تخار کشته شد

تخار

یک مردبه اتهام قتل زنش از سوی پولیس تخار بازداشت شد.

خلیل اسیرسخنگوی پولیس ولایت تخار با تاید این خبر به خبرگزاری پیشگو میگوید: صبح دیروز  یک خانم به نام بصیره  درقریه ینگی آباد ولسوالی خواجه بهاالدین ذریعه تنفگ چره ی کشته شده است .

آقای خلیل اسیرهمچنان افزود. اقارب نزدیک بصیره ادعا نموده اندکه وی ازسوی محمدایاز شوهرش بقتل رسیده وفامیل محمدایاز ادعادارند .که موصوفه خودرا ذریعه تفنگ چره یی خودکشی نموده است.

محمدایاز شوهربصیره همراه باپدرومادرش ازسوی پولیس خواجه بهاالدین، بازداشت شده وقضیه تحت بررسی بیشتر قراردارد.

این درحالیست که طی یک یم ماه گذشته رقم قتل های ناموسی در ولایت تخار افزایش یافته که مسولین دلیل این قتل ها را خشونت های خانواده عنوان میکنند .

گزارش « روبینا امینی »

About Peshgo News

Check Also

افغانستان کشتارگاه نظامیان پیشین با حمایت ملیون دالری امریکا

صدها نظامی دولت پیشین در دو سال گذشته از سوی ترورستان طالبان دستگیر، شکنجه و …