Home / افغانستان / تفويض مدال به سفير آلمان، از سوی رییس جمهور اشرف غنی+ویدیو

تفويض مدال به سفير آلمان، از سوی رییس جمهور اشرف غنی+ویدیو

کابل 

جريان دیدار رئیس جمهور محمد اسرف غنی با شماری از سفيران اتحاديه اروپا و تفويض مدال به سفير آلمان در افغانستان .

 

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …