Home / افغانستان / نکوهش به دریا پرت کردنِ ۵۷ افغانستانی‌ در ایران

نکوهش به دریا پرت کردنِ ۵۷ افغانستانی‌ در ایران

کابل

حرکت غیر انسانی و نا بخشودنی نظامیان ایرانی علیه کارگرانِ بی‌گناه افغانستانی در مرز بین دو کشور.

روند ملی فصل نوین افغانستان در واکنش به غرق نمودن ۵۷ تن از شهروندان کارگر افغانستانی از سوی مرزبانان ایرانی در یک دریا، امروز در مقابل درب سفارت این کشور در کابل تجمع کرده و این عمل‌کرد این کشور را حرکت غیر انسانی عنوان کردند.

ما از سازمان ملل تقاضا می نماییم، که هرچه زودتر واکنش شانرا در قبال این جنایت نا بخشودنی و غیر انسانی که از سوی مرزبانان ایرانی علیه مردم کارگر و بی‌گناه ما صورت گرفته است جدی پی‌گیری نمایند و نشان دهند که در این قضایا سیل‌بین نیستند

این معترضان از حکومت افغانستان نیز می خواهند تا با مقام‌های ایرانی، از راه های دیپلوماتیک بخاطر جلوگیری از تکرار جنایت وارد بحث شده و به این جنایت نقطعه پایان بگذارند.

عبدالنصیر رشتیا رییس فصل نوین افغانستان که در راس این راه‌پیمایی قرار دارد، می‌گوید که حکومت افغانستان باید به خانواده‌های متضرر که بسته‌گان شان‌را از دست داده اند مساعدت و کمک‌های همیشه‌گی نماید.

گزارش: ببرک قیومی

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …