دوشنبه , ژوئن 5 2023
enfa
Breaking News
Home / Covid -19 / با متخلفین توزیع نان خشک، برخورد قانونی صورت میگیرد

با متخلفین توزیع نان خشک، برخورد قانونی صورت میگیرد

کابل

در پی انتشار شکایات تعدادی از باشندگان کابل که در توذیع نان خشک از سوی حکومت برخورد های سلیقه ای صورت گرفته است والی کابل هشدار میدهد که با هر فردی که در این مورد غفلت و یا برخورد سلیقه ای نموده باشند به ارگان های عدلی و قضای سپرده میشوند .

چندی قبل در توزیع نان خشک از سوی تعدادی از وکلای گذر شکایتی به ثبت رسیده بود که گویا برای یک خانواده دو نیم قرص نان خشک و به خانواده دیگری ۵ قرص ولی به یک تعداد خانواده ها ۱۰ قرص نان خشک توزیع میگردد که در این مورد والی کابل گفته است، با درنظرداشت تعداد کمیت خانواده ها برای هر خانواده ۱۰ قرص نان حشک که برای ۵ نفر سهم بندی شده است توزیع میگردد .

به گفته یعقوب حیدری والی کابل: در قدم اول باید گفت که پروسه کمک رسانی یا پروسه امداد از سوی حکومت ادامه خواهد داشد اما در ابتدا بعضی مشکلاتی در این پروسه وجود دارد اما به این معنی نیست که پروسه ما نا موفق باشد بلکه پروسه کاملا موفق هست، و ما یک کمیته نظارت ساختیم که اعضای این کمیته متشکل از شورای جوانان، شورای زنان، شورای نواحی ایجاد گردیده است تا از این پروسه به صورت شفاف نظارت نمایند.

به گفته آقای حیدری: در این پروسه به هیچ کجایی گفته نشده است که به یک خانواده ۵ قرص نان و یا ۳ قرص نان داده شود بلکه برای هر خانواده باید از سوی نانوایی ها ( خبازی ها ) ده قرص نان توریع گردد و هرگاهی کمیته  نظارت که ساخته شده است، چنین مواردی را دریابد، این کمیته گزارش خویش را به ما میسپارد و ما با این افراد و اشخاص از مجرایی خانونی برخورد خواهیم نموده و به پنجه قانون میسپاریم .

گزارش « توفیق صدیقی »

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …