دوشنبه , ژوئن 5 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / اعضای کمیته سیاسی تیم دولت ساز، خواهان معرفی کابینه گردیدند

اعضای کمیته سیاسی تیم دولت ساز، خواهان معرفی کابینه گردیدند

کابل

 اعضای کمیته سیاسی تیم دولت ساز در یک کنفرانس خبری خواهان معرفی کابینه جدید از سوی محمد اشرف غنی ریس جمهور کشور گردیدند

میرویس کامه وال عضو کمیته سیاسی تیم دولت ساز امروز در یک کنفرانس خبری از جانب محمد اشرف غنی ریس جمهور کشور خواست، تا هرچه زودتر کابینه جدید را معرفی نموده و بحران موجود نکته پایان بگذارد.

آقای کامه وال افزود: بر اساس روشنایی به قانون اساسی افغانستان و خواست مردم و به نسبت چالش های زیادی که سد راه مردم وجود داشت در انتخابات شرکت نموده و پای صندق های رای رفتند و در انتخابات سهم گرفتند که در نتیجه آن ریس جمهور برنده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردید.

از اجرای تحلیف آقای ریس جمهور نزدیک به دو ماه میگذرد اما تا کنون کابینه جدید به نسبت چالش های سیاسی موجود معرفی نگردیده است، با درنظرداشت چالش ها که مردم از یک سو با بیماری کرونا ویروس مواجه هستند و از سوی دیگر با کمبود مواد خوراکی و مشکلات دیگر اقتصادی و امنیتی روبرو هستند، بنآ اعضای کمیته سیاسی تیم دولت ساز که شامل علمای کرام، احزاب سیاسی، شورا های مردمی و زنان، تاجران و نهاد های جامعه مدنی و جوانان، از طریق این کنفرانس مطبوعاتی، از آقای ریس جمهور محمد اشرف غنی میخواهند تا با اعلام کابینه خود به چالش های موجود نکته ای پایان گذاشته و در پروسه صلح کوشش های خویش را افزایش دهند.

امین محمدی عضوکمیته سیاسی ستاد انتخاباتی دولت ساز، از ریس جمهور کشور خواست تا در پروسه صلح اعضای آن که شامل افراد دلسوز به وطن بزرگان خییر افراد سیاسی شناخته شده میباشند شامل ساخته تا به یک نتیجه مثبت دست یابیم زیرا مردم افغانستان تشنه صلح هستند و واقعآ از جنگ دیگر خسته شدند.

سید جاوید اندیش: معاون ستاد انتخاباتی دولت ساز که در این کنفرانس به خبرنگاران پاسخ میداد گفت: ما نمیخواهیم قانون اساسی نقص گردد بنآ از آقای داکتر عبدالله عبدالله هم میخواهیم تا افراد و کدر های ورزیده ای که دارند به حکومت معرفی نمایند تا بر اساس شایستگی و لیاقت این افراد را در پست گماشته شوند.

داکتر بنفشه بهار نبی زاده : عضو کمیته سیاسی معاون و سخنگوی کمیته بانوان تیم دولت ساز میگوید: ما از جناب ریس جمهور محمد اشرف غنی میخواهیم تا بیشتر از این زمان را از دست نداده و با مشوره جوانان، فعالین مدنی و سیاسی هرچه زودتر کابینه خویش را به معرفی بگیرد.

بانو نبی زاده میگوید: افغانستان خانه مشترک همه اقوام و مردم افغانستان میباشد و ما از جناب ریس جمهور هم میخواهیم حتی کدر های مسلکی و دلسوز به وطن اگر از جانب تیم داکتر صاحب عبدالله هم معرفی میگردد از آنها استفاده کرده تا بتوانیم در راه پیشرفت و ترقی افغانستان یک گام به پیش برویم.

گزارش « صمیم فروغ فیضی »

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …