چهارشنبه , می 31 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / جمهوریت خط سرخ ماست

جمهوریت خط سرخ ماست

کابل – پیشگو
گزارش: ببرک قیومی
 انسجام احزاب سیاسی در پیوند، به توافق نامه صلح آمریکا با طالبان امروز در یک نشست خبری نگرانی، شانرا با رسانه ها در میان گذاشتند.

حبیب الله سنجر، رییس حزب جمهوری خواهان افغانستان، توافق نامه ای امضای شده را به نفع ملت نمی داند، می گوید ما در هفته کاهش خشونت شاهد بودیم که جنگجویان طالب عفو عمومی اعلام نمودن که این عمل شان به این معنی که گویا مردم افغانستان و نیرو های امنیتی گناه کار بوده خود شانرا برحق جلوه می دهند.

“ای کاش چیزیکه ملت میخواست در ماده های این این توافق نامه ذکر صورت می گرفت ولی بدبختانه ما بعداز توافق نامه شاهد، بودیم که این گروه حملات شانرا با آمریکایی ها متوقف داده و جنگ را با نیرو های امنیتی دوباره از سر گرفتند

به گفته آقای سنجر، جنگجویان طالب در طول هژده سال گذشته دست به کشتار نیروی های امنیتی و افراد ملکی زده و اماکان تعلیمی از جمله مکاتب و مساجد را ویران کردند، با این همه مردم افغانستان این گروه را بخشیده و نیاز است، که همکاری شانرا با کشور های بیرونی قطع نموده و به خواست ملت تن دهند.


مقصعود حسن زاده رییس حزب ملت افغانستان می گوید؛ مردم افغانستان تشنه صلح و خواهان صلح هستند که منافع ملی مدنظر بوده و باعث افتخار مردم افغانستان باشد.
“جمهوریت خط سرخ ماست، ما اجازه نمی دهیم که  یکبار دیگر شاهد، امارت طالبان در کشور باشیم  مردم افغانستان بیش از این حاضر نیستند که دستاورد هژده ساله شان را از دست دهند”

از سوی هم این احزاب در یک قطعه نامه ای پنج ماده ای ذکر نمودند که رهایی پنج هزار زندانیان جنگجویان طالب صلاحیت آمریکایی ها نیست، بلکه از صلاحیت محاکم و حکومت افغانستان می باشد و مداخله آمریکایی ها در امور کشور حاکمیت ملی را زیر سوال می برد.

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …