پنج‌شنبه , سپتامبر 21 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / نگرانی وزارت صحت از اخراج پناهجویان افغانستان از کشور ایران

نگرانی وزارت صحت از اخراج پناهجویان افغانستان از کشور ایران

کابل – پیشگو

نگرانی وزارت صحت عامه از اخراج اجباری پناهجویان افغانستان از سوی حکومت ایران مبنی بر گسترش شیوع ویروس کرونا در افغانستان.

داکتر وحید الله مایار سخنگوی وزارت صخت کشور میگوید: داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان از اخراج اجباری افغانستانی ها به شکل کتلوی از سوی حکومت ایران مبنی بر گسترش شیوع ویروس کرونا در افغانستان ابراز نگرانی نموده و برای جلوگیری از شیوع و کنترول این ویروس، از نقطه صفری پل ابریشم ولایت نیمروز دیدن نمود.

اخیرا هزاران تن از افغانستانی ها که بدون مدرک قانونی در کشور ایران زندگی می‌کردند، از سوی آنکشور به گونه اجباری اخراج گردیده و از طریق مرزهای زمینی وارد کشور گردیده اند.

به گفته آقای مایار: وزیر صحت عامه کشور، برای مسوولان هدایت داد تا به صورت دقیق تمام افغانستانی ها از ایران وارد کشور می‌شوند سکریننگ (غربال) نمایند تا افراد مبتلا به ویروس بهتر شناسایی گردند.
ازسوی هم، طبق هدایت وزیر صحت عامه برای مدیریت هرچه بهتر شناسایی مبتلایان به ویروس، یک محل مشخص سکریننگ برای افغانستانیهای که به شکل کتلوی از سوی ایران به گونه اجباری اخراج می‌شوند، در مرز تعیین گردید.

هم‌چنان داکتر فیروز با شماری از افغانستانی هایکه از سوی ایران به گونه اجباری اخراج شده اند دیدن نموده از آنان خواست، برای پیش‌گیری از این ویروس به رهنمودهای صحی که از سوی داکتران برای آنان توصیه می‌شود توجه نمایند.
پل ابریشم مرز مشترک میان افغانستان و ایران است که از این نقطه روزانه صدها تن رفت و آمد می‌کنند.

About Peshgo News

Check Also

افغانستان کشتارگاه نظامیان پیشین با حمایت ملیون دالری امریکا

صدها نظامی دولت پیشین در دو سال گذشته از سوی ترورستان طالبان دستگیر، شکنجه و …