Home / افغانستان / نزدیک به ۸۰۰ منسوب پولیس بازداشت شدند

نزدیک به ۸۰۰ منسوب پولیس بازداشت شدند

کابل – پیشگو

گزارش – توفیق صدیقی

وزارت امور داخله میگوید: بعد از ایجاد ریاست امنیت داخلی که در چوکات وزارت امور داخله فعال گردیده است این ریاست توانسته است در پیوند به جرایم و تخلفات مختلفی در کشور به تعداد ۷۲۵ تن از منسوبین پولیس را بازداشت و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نموده است .

به گفته آقای رحیمی؛ در میان این ۷۲۵ نفر ۱۷ قضیه ملیونی فساد اداری نیز شامل میباشد که دوسیه های نسبتی آنان محول ارگان های عدلی و قضایی گردیده است.

 

 

About Peshgo News

Check Also

زمین لرزه در افغانستان ۱۵۳۰ کشته و زخمی برجا گذاشته است!

بنابر گزارشات رسیده از ولایت های خوست و پکتیا تا کنون ۱۵۳۰ تن در نتیجه …