پنج‌شنبه , ژوئن 1 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / بازداشت یک تن از فریبکاران حرفه‌یی توسط منسوبین ریاست امنیت ملی سمنگان

بازداشت یک تن از فریبکاران حرفه‌یی توسط منسوبین ریاست امنیت ملی سمنگان

سمنگان – پیشگو

گزارش – سید اسماعیل سادات

ریاست امنیت ملی سمنگان طی خبرنامه از بازداشت فرید ولد نورالله باشنده قوش آسیاب شهر ایبک به اتهام فریب‌کاری (کلاه‌برداری) خبر میدهد:

فرید با استفاده از مهارت های خاص باشنده‌گان سمنگان را از یک سال به این سوء فریب داده است وی به بهانه مختلف پول جمعآوری می‌نمود.

فرید به شماری از باشنده‌گان سمنگان خود را نزدیکان سکرتر رئیس جمهور اسبق حامد کرزی معرفی نموده و از آنان به بهانه حل مشکلات اهالی‌ و قرارداد ها پول گزاف جمعآوری می‌کرد.

در خبرنامه ریاست امنیت ملی سمنگان آماده است که فرید باشنده قوس آسیاب از یک سال به‌ این سو در ولایت سمنگان فریب‌‌کاری و کلاه‌بر داری می‌نمود که در تحقیقات ابتدایی به جرم‌ خود اعتراف نموده است.

شخص بازداشت شده از ده‌ها باشنده سمنگان به بهانه های گوناگون پول جمعآوری نموده است که شماری از باشنده‌گان‌ متضرر علیه فرید در ریاست امنیت ملی سمنگان عارض شده اند.

در همین حال ریاست امنیت ملی سمنگان از باشندگان سمنگان خواسته است در صورتیکه فرید آنان را فریب‌داده باشد، میتوانند به ریاست امنیت ملی مراجع نمایند.

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …