Home / امنیت / طی ده روز ۳۰۰ عملیات رایگان چشم در ولایت غزنی صورت گرفته است

طی ده روز ۳۰۰ عملیات رایگان چشم در ولایت غزنی صورت گرفته است

غزنی – پیشگو

گزارش « گلاب الدین امیری »

۳۰۰ عمليات رايگان پرده چشم طى ۱۰ روﺯ گذشته در غزنى انجام شده است .

مسئولین بخش صحی در بیمارستان دولتی غزنی از
۳۰۰ عمليات پرده چشم طى ۱۰ روﺯ گذشته در کمپ رايگان خبر میدهند.
باز محمد همت رئیس بیمارستان دولتی غزنی به خبرگزاری پیشگو میگوید: تداوى امراض چشمى اﺯ سوى يک تيم متخصصين چشم در بیمارستان ولايتى غزنى انجام شده است.
در جريان اين کمپ تداوى همچنان دها تن ديگر نيز تداوى و براى شان ادويه و عينک رايگان توﺯيع شده است.

قابل ﺫکر است که کمپ تداوى رايگان امراض چشم اﺯ سوى چهار تن اﺯ متخصصين چشم، حدود ده روﺯ قبل در بیمار ستان دولتی غزنى، آغاﺯ و الى ده روﺯ ديگر ادامه خواهد داشت.

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان مولوی عثمان یکی از فرماندهان قطعه انتحاری طالبان را کشتند

مولوی عثمان یکی از فرماندهان قطعه بدری یا همان قطعه انتحاری گروه طالبان بود که …