Home / افغانستان / بازداشت، یک مظنون در پیوند به قتل آمر شهدا و معلولین غزنی

بازداشت، یک مظنون در پیوند به قتل آمر شهدا و معلولین غزنی

غزنی – پیشگو

گزارش « گلاب الدین امیری »

دفتر مطبوعاتی مقام ولایت غزنی با پخش خبر نامه از بازدا شت يکتن اﺯ قاتلين نصرالله، آمر شهدا و معلولین ولایت غزنی توسط نیروهای امنیتی خبر می دهد

در خبرنامه مقام ولایت غزنی نگاشته شده است؛ که شخص باﺯداشت شده عضو گروپ جنگجویان طالبان بوده، و ميرويس نام دارد، که باشنده اصلی قلعه قاضى اﺯ نواحى مرکز ولایت غزنى ميباشد، و در حال حاضر در ساحه پير قرضداران شهر غزنى ﺯندگى ميکند و پس اﺯ رويداد، حين فرار اﺯ سوى نيروهاى امنيتى تعقيب و در منطقه خشک باﺯداشت شد، اما فرد دوم دخيل در اين ترور، با استفاده اﺯ موتر سايکل موفق به فرار شده است.

About Peshgo News

Check Also

اعتراضات در چین شدت گرفته است

به گزارش خبرگزاری پیشگو، در دو روز گذشته شماری از شهروندان چین به جاده ها …