Home / اجتماعی / آغاز پروسه رایدهی و چالش های موجود در سایت ها

آغاز پروسه رایدهی و چالش های موجود در سایت ها

کابل – پیشگو

چالش های که تا حال از برخی سایت ها گزارش شده است.

۱. نبود نام رای دهندگان در لیست های رای دهی
۲. عدم کارایی دستگاه های بایومتریک در برخی مناطق

۳. عدم اشتراک وسیع خانم ها در سایت های انتخاباتی برای رایدهی

 

About Peshgo News

Check Also

زمین لرزه در افغانستان ۱۵۳۰ کشته و زخمی برجا گذاشته است!

بنابر گزارشات رسیده از ولایت های خوست و پکتیا تا کنون ۱۵۳۰ تن در نتیجه …