Home / اجتماعی / درختان سر سبز یکه دیگر آکسیجن تولید نخواهد کرد

درختان سر سبز یکه دیگر آکسیجن تولید نخواهد کرد

کابل – پیشگو
گزارش: ببرک قیومی

پس از اینکه، خبر قطع درختان از سوی یک شرکت خصوصی به صفحات مجازی درز کرد، شهر داری کابل از قطع شدن درختان، جلو گیری و این شرکت را نزدیک به ۶ ملیون افغانی جریمه نمود.

شهروندان می گویند؛ این درختان ساعت دو بجه شب از سوی این شرکت قطع گردید.

هر چند کارمندان شرکت خصوصی این عمل را اقدامی، بخاطر تامیین، هر چه بهتر امنیت می داند، ولی این عمل شان، با واکنش، شهروندان؛ روبرو گردیده است، این درختان که به زیبایی شهر افزوده بود؛ سن شان از ۲ الی ۵ سال می رسید.
از سوی دیگر مصارف هر درخت در سال به بیش از ۳ الا ۵ هزار می رسد، که با عمل بی رحمانه ی کارمندان این شرکت خصوصی روبرو گردید.

وزارت داخله نسبت به این خبر ابراز بی خبری می کنند.

About Peshgo News

Check Also

زمین لرزه در افغانستان ۱۵۳۰ کشته و زخمی برجا گذاشته است!

بنابر گزارشات رسیده از ولایت های خوست و پکتیا تا کنون ۱۵۳۰ تن در نتیجه …