Home / اجتماعی / بازداشت یک موتر سایکل دزد در ولایت تخار

بازداشت یک موتر سایکل دزد در ولایت تخار

تخار – پیشگو

 یک سارق موترسایکل توسط پولیس تخار بازداشت شد


خلیل اسیر سخنگوی پولیس ولایت تخار میگوید: اسامی سمیع الله ولد حاجی محمد مسکونه چشمه شیر شهر تالقان مرکز ولایت تخار،  که یکعراده موترسایکل یکی ازباشنده های محل را به سرقت برده بود، حین انتقال وفروش آن ازداخل شهرتالقان توسط منسوبین پولیس بیدار حوزه دوم امنیتی شناسایی ودستگیرگردید.

به گفته آقای اسیر: متهم بجرم خود اعتراف نموده با اوراق ابتدایی اش غرض تحقیقات وبررسی بیشتر بمدیریت عمومی مبارزه باجرایم جنایی فرماندهی پولیس تخار معرفی گردید.

About Peshgo News

Check Also

بازداشت دست گم ۱۰ خبرنگار در جریان اعتراضات در ایران

بازداشت و احضار دستکم ۱۰ خبرنگار طی سه روز اخیر در ایران خبرگزاری پیشگو امروز …