پنج‌شنبه , نوامبر 30 2023
enfa
Home / اجتماعی / نشست شورای سرتاسری اجتماعی بلوچ های افغانستان.

نشست شورای سرتاسری اجتماعی بلوچ های افغانستان.

کابل- پیشگو
گزارش: ببرک قیومی

امروز شماری از نماینده گان قوم بلوچ از ۲۴ ولایت افغانستان، نشستی مشورتی، را برگزار نمودند.

عبدالنعیم خان بلوچ معاون پشین ریاست امنیت ملی و عضوی این شورا، از حکومت میخواهد، که این قوم بزرگ را نادیده نگیرد و در ستون حکومت جای پا داشته باشند.
فریده “حمیدی” عضو مجلس نماینده گان، هیچگاه صدای عدالتی خواهی این قوم شنیده نشده است، و از این قوم می خواهد تا منسجم تر برای عدالتخواهی شوند.
“همواره این قوم قربانی های زیادی را در کشور متحمل شدند، اما در حکومت نقشی نداشته و اگر به حقوق شان رسیده گی نشود انتخابات ریاست جمهوری را تحریم خواهیم کرد خانم  فریدههمچنان میگوید: دیگر به کسی اجازه نمیدهیم که حقوق ما را پایمال نماید.
غلام رضا “رحمانی” استاد دانشگاه: قوم بلوچ را مظلوم ترین ملیت در کشور می داند، زیرا به گفته وی این ملیت به هیچ گونه حقوق اساسی شان برخوردار نیستند. نادر بلوچ رییس شورای بلوچ های افغانستان، اطمینان میدهد، که غیرت و حقوق قوم بلوچ را حفظ و دفاع خواهد کردء واین  قابل قبول نیست، قوم بلوچ در تمامی جاهای این کشور مورد توهین قرار گیرد
وما دیگر در برابر این بی عدالتی ها سکوت نمی کنیم و صدای عدالتخواهی خود را بلند می کنیم تا به خواسته های ما از سوی حکومت رسیده گی شود.
آقای “نادر”از پروسه صلح که هنوز ادامه دارد حمایت نموده صلح را نیاز جدی مردم میداند.

About Peshgo News

Check Also

جبهه بسیج ملی؛ ۵ طالب را در ارزگان کشتیم

جبهه بسیج ملی میگوید که شب گذشته ۵ طالب ترورست را در ولایت ارزگان کشته …