Home / اجتماعی / دیگر مرجعی هست که صدای خدمت گزاران وطن را بشنود

دیگر مرجعی هست که صدای خدمت گزاران وطن را بشنود

کابل – پیشگو

گزارش – رخسار پوپلزی

کمیته ای از طرف رهبری وزارت امور داخله به ریاست وزیر داخله برای رسیدگی به مشکلات و شکایات عموم پولیس ملی و کارمندان وزارت امور داخله ایجاد گردید.

طی اعلامیه وزارت امور داخله هدف ایجاد این کمیته را رسیدگی به تمام مشکلات پولیس ملی، ورثه شهدای پولیس ملی و تمامی کارمندان و اعضای وزارت امور داخله اعلام کرده افزودند به مشکلاتی که شاید تا حالا از سوی مراجع به شکل قانونی رسیدگی نشده است، این کمیته جوابگو و داد رس به همه آن مشکلات خواهد بود.


روز های دایر این کمیته پنج شنبه ها تعین شد و به ریاست وزیر داخله به همه مشکلات پاسخ داده خواهد شد.

About Peshgo News

Check Also

بازداشت دست گم ۱۰ خبرنگار در جریان اعتراضات در ایران

بازداشت و احضار دستکم ۱۰ خبرنگار طی سه روز اخیر در ایران خبرگزاری پیشگو امروز …