Home / اجتماعی / کوچی ها ستون فقرات اقتصاد کشور هستند

کوچی ها ستون فقرات اقتصاد کشور هستند

کابل – پیشگو

گزارش: ببرک قیومی

امروز شماری از کوچیان، در یک نشست خبری کنار هم آمدند و خواهان توجه دولت به این قشر شدند، حبیب الرحمن رئیس عمومی انسجام کوچی ها خواهان انسجام، میان نماینده گان کوچی هابرای حل مشکلات این قشر شد و از وزارت معارف می خواهد تا زمینه تحصیل معیاری را برای کوچیان مساعد سازد.

آقای حبیب همچنان اشاره به شهرک کوچی نموده می گوید” نزدیک به هشت سال می شود که کاری هایی قانونی این شهر ک حل شده، اما دولت تا هنوز این شهرک را افتتاح نکرده است و کوچیان خواهان افتتاح این شهرک هستند”

مولوی ترخیل عضوی پیشین پارلمان گفت” کوچیان یک قشر بزرگ در کشور هستند و مربوط به یک قوم نمی شود؛زیرا به گفته وی کوچیان در تمام ولایات کشور زنده گی می نمایند”
از سوی دیگر آقای ترخیل اشاره به مشکلات کوچیان نموده می گوید “با آنکه مالداری کوچیان در تولیدات داخلی مفید تمام شده اما دیده می شود، که دولت جای مناسب را برای مالداری کوچیان ایجاد نکرده است، عضوی پیشین پارلمان همچنان خواهان حضور کوچیان در این پروسه ملی شد.

محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل در این برنامه برای کوچیان وعده نمود، که به خواسته های شان رسیده گی می شود.

About Peshgo News

Check Also

کشته شدن ۴۰ تن از ملیشه های پاکستانی در فرودگاه قندهار

.تعداد ۴۰ تن از ملیشه های پاکستانی و یک آن کشور در فرودگاه قندهار کشته …